Servicekosten

Veel huurders betalen maandelijks een voorschot op de servicekosten. Bijvoorbeeld voor collectieve verwarming, schoonmaken van trappenhuizen of trapverlichting. De verhuurder moet de servicekosten en de kale huur apart specificeren en jaarlijks afrekenen. Als u teveel betaalt kunt u dit terugvorderen via de huurcommissie. Als u één totaalbedrag betaalt voor huur en bijkomende kosten, leest u verder onder all-in huur.

De verhuurder moet de werkelijke servicekosten in rekening brengen en mag hier geen winst op maken. Voor zaken als inbouwapparatuur of dubbel glas mogen geen servicekosten gevraagd worden, want die zaken zitten al in de kale huur. Aan het eind van elk jaar dient de verhuurder de werkelijke kosten te berekenen en de bewoners een afrekening te sturen. De verhuurder heeft hier tot 1 juli van het daaropvolgende jaar de tijd voor.

Wie te veel heeft betaald hoort dat terug te krijgen. U hoeft geen verhoging van de servicekosten te betalen als de afrekening niet of te laat komt.
Bent u het niet eens met bepaalde servicekosten, dan kunt u hierover het beste een brief schrijven aan de huisbaas. Ook als er ineens nieuwe serviceposten opduiken, die niet in het huurcontract staan, hoeft u dit niet zomaar te accepteren.

Komt u er met de huisbaas niet uit, dan kunt u binnen twee jaar na het verschijnen (of het uitblijven) van het kostenoverzicht de hoogte van de servicekosten aankaarten bij de huurcommissie. Dat kost €25,- per verzoek. U kunt het verzoek online indienen of zelf uitprinten en opsturen. Het formulier is ook verkrijgbaar bij spreekuren. Er geldt sinds 1 juli 2014 wel een ondergrens voor de servicekostenprocedure:  de huurcommissie neemt het verzoek alleen in behandeling als het geschil meer dan €36,- bedraagt.

U kunt de precieze regels van de huurcommissie en hoeveel er per kostenpost mag worden berekend, in detail nalezen in het Beleidsboek Servicekosten (pdf).

Onderhoud Centrale Verwarming (gewijzigd per 1-1-2013)
De kosten voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt van de centrale verwarming komen voor rekening van de verhuurder. CV-onderhoud mag niet in de servicekosten aan de huurder worden doorberekend. Dit was al het geval voor collectieve CV-installaties en sinds 2013 geldt dit ook voor individuele CV-ketels.
Alleen de eventuele extra kosten voor een aanvullende 24-uurs service mogen aan de huurder worden doorberekend. Dat zijn de extra kosten voor een serviceabonnement waarbij een monteur ook in het weekeind en op feestdagen langs komt. Dit geldt in principe ook voor geliberaliseerde contracten.

Meubilering / stoffering
Als u in de servicekosten betaalt voor stoffering en meubilering dan hanteert de huurcommissie de volgende rekenmethode. U maakt een lijst van alle zaken die meeverhuurd zijn. Voor zaken die nog geen 5 jaar oud zijn neemt u de nieuwwaarde. Voor oudere zaken neemt u de dagwaarde. Vervolgens telt u alle bedragen bij elkaar op en deelt het totaal door 60. Dat is de maximale maandelijkse vergoeding.

Vooraf toetsen voorschot (gewijzigd per 1-7-2014)
Betaalt u een erg hoog voorschotbedrag aan servicekosten, dan kon u het voorschot al direct vooraf laten toetsen door de huurcommissie en verlagen naar een redelijk bedrag, zonder dat u hoeft te wachten op een eindafrekening van de verhuurder. Deze regeling is per 1 juli 2014 veranderd en deze geldt voortaan alleen nog voor individueel bemeterde nutskosten (lees:  gas, electra of water met een eigen meter). Bovendien geldt ook hier sinds 1 juli 2014 een ondergrens: de huurcommissie neemt het verzoek alleen in behandeling als het totaalbedrag van het geschil om meer dan €3,- per maand gaat. Ook deze procedure kost €25,- en u kunt deze voorschot procedure digitaal indienen of het formulier zelf uitprinten en opsturen.

Servicekosten bij geliberaliseerde contracten
Bij geliberaliseerde contracten gelden de meeste regels voor de huurprijsbescherming niet meer. Maar bij geliberaliseerde contracten gelden nog wel de regels voor de servicekosten zoals hier besproken op deze pagina. Het verschil is dat je bij een geliberaliseerd contract met een geschil over de servicekosten niet naar de huurcommissie kunt maar naar de kantonrechter moet maar dat is op zich een eenvoudige procedure waarbij de kantonrechter in de praktijk dezelfde regels van de huurcommissie hanteert.

andreaskruizen   Watergeld in Amsterdam

In tegenstelling tot de rest van Nederland, wordt in de meeste woningen het watergeld bij de huur betaald. De verhuurder draagt het watergeld af aan het waterleidingbedrijf. Alleen als u een watermeter in uw Woning heeft, betaalt u direct aan het waterleidingbedrijf.

De meeste Amsterdammers hebben geen watermeter en betalen een vast maandelijks bedrag. Dit gaat per eenheid. Als eenheden gelden alle vertrekken groter dan 6 m², een keuken, een ligbad, een bijkeuken, een zolder met slaap- en/of hobbykamer, een tuin groter dan 65 m² en een garage. Een vertrek groter dan 30 m² telt voor twee eenheden.

Watergeld per maand voor verschillende woningtypes:

per 1.7.13per 1.7.14per 1.7.15per 1-7-16
1 kamer en keuken is 2 eenheden €  7,33€  8,03€ 7,83€ 7,83
2 kamers en keuken is 3 eenheden€  11,23€ 12,68€ 12,26€ 12,27
3 kamers en keuken is 4 eenheden€ 15,15 € 17,33€ 16,69€ 16,70
4 kamers en keuken is 5 eenheden€  19,08€ 21,98€ 21,21€ 21,14
5 kamers en keuken is 6 eenheden€  23,00€ 26,60€ 25,52€ 25,54

Over het watergeld mag geen huurverhoging worden berekend.

Terugvorderen te veel betaald watergeld
Er zijn nog steeds verhuurders die meer eenheden watergeld in rekening brengen dan is toegestaan. Wat u te veel heeft betaald kunt u van de huisbaas terugvorderen. Bij Waternet, tel. 0900-9394 (lokaal tarief) kunt u vragen wat het bedrag voor uw woning is. Als blijkt dat het tarief dat zij hanteren niet klopt met de werkelijke situatie, kunt u om correctie vragen. Informeer in dat geval ook bij het Wijksteunpunt Wonen naar terugvordering te veel betaald watergeld over de afgelopen jaren. Dit kan tot 20 jaar terug!