Huurcommissie Amsterdam

De huurcommissie doet uitspraak bij geschillen tussen huurder en verhuurder over woon- en bouwtechnische kwaliteit, servicekosten en huurprijzen van woonruimten.

Zittingen: Havengebouw, de Ruyterkade 7, Amsterdam
Postadres: Postbus 16495, 2500 BL Den Haag

Telefonisch spreekuur: 0800-488 72 43 (0800-HUURCIE)
op werkdagen van 8.30 – 17.30 uur
(ook 24 uur/dag voor algemene informatie en opvragen van formulieren)

Dossierinzage:
Havengebouw, uitsluitend na telefonische afspraak

Website: www.huurcommissie.nl