Hypotheek beding

Als de eigenaar zonder toestemming van de hypotheekbank verhuurt kan de huurder geheel buiten de eigen schuld “plotseling” door de rechter straat worden gezet. In een hypotheekakte wordt namelijk standaard een paragraaf opgenomen die regelt dat de hypotheekbank toestemming moet verlenen voor verhuur. Als bij aankoop woningen al zijn verhuurd wordt dat ook vastgelegd. De bank houdt op deze manier invloed op de ontwikkeling rond het pand. Als zij betalingsproblemen voorziet geeft zij geen toestemming tot verhuur. Een verhuurde woning levert gemiddeld 30% minder op als het tot een veiling komt. Deze regeling waarin de bank met verhuur moet instemmen wordt het huurbeding genoemd.

Soms vragen eigenaren of eigenaar-bewoners geen toestemming aan de bank, het komt ook voor dat de bank geen toestemming verleent. Als dan toch wordt verhuurd en er financiële problemen ontstaan, kan de bank de woning executoriaal laat veilen en de zittende huurders dagvaarden. Is het huurcontract van na de hypotheekakte, dan heeft de huurder weinig kans. De nietsvermoedende huurder kan dan in een korte periode zonder pardon en zonder vervangende huisvesting op straat komen te staan.

Van een huurder kan moeilijk verwacht worden dat deze de verhuurder vraagt of er toestemming is van de hypotheekbank. Veel meer voor de hand ligt dat de eigenaar – en zeker een bemiddelaar – gehouden wordt deze informatie te verstrekken.