Verhuurder zegt op

Let op:  er zijn nieuwe wettelijke mogelijkheden voor tijdelijke verhuur.
De informatie op deze pagina is verouderd en zal spoedig worden bijgewerkt.

Als de verhuurder de huur op wil zeggen dan gelden de volgende regels:

Hoe

  • De opzegging moet schriftelijk, per aangetekende brief worden gedaan.
  • In de opzegging moet de reden van opzegging staan. Alleen bij hospitakamers mag de verhuurder in de eerste 9 maanden zonder reden opzeggen.
  • Als er meerdere huurders zijn dan moet iedere huurder apart een aangetekende opzegging ontvangen. (Dit is het geval wanneer er meer mensen op het huurcontact staan, of als de huurder getrouwd is, of een geregistreerd partnerschap heeft).

Deze 3 voorwaarden zijn dwingend in de wet bepaald. Een opzegging die niet aan alledrie  deze voorwaarden voldoet is niet rechtsgeldig en kan strikt genomen zelfs als niet geschreven worden beschouwd.

 Opzegtermijn

  • De opzegtermijn voor de verhuurder is 3 tot 6 volle kalendermaanden. (Bij het begin van het huurcontract is de opzegtermijn 3 maanden. Na 1 jaar 4 maanden, na 2 jaar 5 maanden en na 3 jaar of langer is dit 6 maanden.)
  • Voor tijdelijke huurcontracten op grond van de Leegstandswet is de opzegtermijn altijd 3 maanden.

Deze opzegtermijnen zijn dwingend in de wet bepaald. De verhuurder kan hier niet van afwijken, ook niet als in het contract andere opzegtermijnen staan. Als de verhuurder opzegt met een andere opzegtermijn dan moet de opzegging worden opgevat als een opzegging volgens deze wettelijke termijnen.