Verkoop van de woning

De hoofdregel is “koop breekt geen huur”. Als uw verhuurder de woning wil verkopen is dat in principe geen reden om de huurovereenkomst op te zeggen.  Er is maar één situatie waarbij de verhuurder de huur kan opzeggen wegens verkoop van de woning.

Dat is wanneer de woning aan u is verhuurd met een tijdelijk contract op grond van de Leegstandswet vanwege voorgenomen verkoop:

  • De verhuurder moet dan een vergunning van de gemeente op grond van de Leegstandswet hebben om tijdelijk te mogen verhuren tot aan de verkoop.
  • In uw huurcontract moet duidelijk staan dat de woning op deze grond tijdelijk aan u is verhuurd.
  • De opzegtermijn voor de verhuurder is in dit geval 3 maanden. De verhuurder moet schriftelijk en aangetekend opzeggen.

In alle andere gevallen is een opzegging wegens verkoop niet rechtsgeldig, zelfs als in uw huurcontract staat dat de verhuurder wel wegens verkoop kan opzeggen.