Waarborgsom

Het is gebruikelijk dat een verhuurder een borg vraagt om bij het einde van de huurovereenkomst eventuele kosten te dekken, zoals mogelijke schade of een huurachterstand. Betaal de borg bij voorkeur altijd via een bankoverschrijving. Mocht u toch contant betalen, zorg dan op zijn minst voor een duidelijke kwitantie/betalingsbewijs. Op deze manier heeft u altijd bewijs dat u de waarborgsom betaald heeft.

Bij einde van het contract moet de borg in principe terugbetaald worden. De verhuurder mag de borg alleen inhouden of verrekenen als er sprake is van een huurachterstand of als er gebreken zijn aan de woning die voor rekening van huurder komen. Een verhuurder mag de waarborgsom niet achterhouden in afwachting van een eindafrekening van bijvoorbeeld een energieleverancier. De verhuurder hoeft geen rente over het bedrag te vergoeden, behalve wanneer dat uitdrukkelijk in het huurcontract staat.

Onder Oplevering Woning kunt u lezen in welke staat u de woning moet opleveren. Het is bij oplevering ook belangrijk dat een correcte opleveringsprocedure is gevoerd waarbij u in de gelegenheid bent gesteld om eventuele schade zelf te herstellen.

Als de borg niet wordt terugbetaald en hier geen geldige reden voor is, dan kunt u de borg terugvorderen. Heeft u hierbij hulp nodig en woont u in Amsterdam, dan kunt u naar het Wijksteunpunt Wonen bij u in de buurt. Woont u buiten Amsterdam, dan kunt u naar Het Juridisch Loket.