Achterban betrekken

Een van de moeilijkste dingen voor bijna elke bewonersgroep is het betrekken van de achterban bij de besluiten en activiteiten. Vrijwel alle verenigingen hebben er last van dat het aantal vrijwilligers de laatste jaren terugloopt. Vrijwilligerswerk is minder populair dan het 20 jaar geleden was. Het is moeilijker geworden om bestuursleden te vinden en ook om de achterban warm te krijgen voor een vergadering of andere activiteit. Toch is het voor elke bewonersgroep belangrijk om te weten wat de bewoners in de achterban vinden van haar standpunten en besluiten. Als een bewonersgroep niet meer weet wat de bewoners in haar achterban vinden, kan ze niet meer goed werken. Ook voor de woningcorporatie of het stadsdeel is een bewonersgroep vooral nuttig omdat die weet wat de andere bewoners in het complex vinden. Maar hoe bereik je die achterban?
In kleine complexen kennen de leden van de bewonerscommissies vaak al veel bewoners omdat mensen elkaar tegenkomen in de buurt of bij buurtactiviteiten. Maar als de bewoners elkaar nauwelijks spreken en in grotere complexen, moet de bewonerscommissie aparte activiteiten doen om haar achterban te bereiken.

De meest gebruikte zijn:

[ppmtoggle title=’ De bewonersvergadering  ‘]
De klassieke manier om de achterban te betrekken is een bewonersvergadering. Het enige dat hiervoor nodig is, is een uitnodiging in de bus bij alle bewoners en een zaaltje in de buurt. Bij echt belangrijke onderwerpen die alle bewoners direct raken, zoals een renovatie of geplande sloop, blijft de bewonersvergadering de beste manier om de achterban te betrekken.

Helaas is de opkomst op dit soort bijeenkomsten vaak bedroevend laag. Wat kunt u doen om de opkomst te verhogen?

 • Trek niet de hele avond uit maar beperk de vergadering tot één á anderhalf uur en kies een tijdstip uit dat veel mensen kunnen (en niet bijvoorbeeld onder etenstijd of als een belangrijke voetbalwedstrijd is).
 • Zorg dat de vergaderruimte vlak in de buurt is.
 • Zorg dat u iets te bieden heeft aan de bewoners die komen: nieuwe informatie waar vraag naar is, een spreker die wat interessants heeft te vertellen.
 • Maak het leuk: organiseer er iets gezelligs bij zoals een borrel bij, of een optreden van kinderen.
 • Maak de agenda interessant. Dus niet teveel formele onderwerpen zoals jaarverslag en begroting, maar zaken waarvan u weet dat de bewoners die belangrijk vinden.

Stel uw eisen niet te hoog. Als 20 procent van de bewoners komt opdagen, heeft u gemiddeld een hele goede opkomst. Accepteer dat het grootste deel van de mensen nu eenmaal niet warm loop voor bewonersvergaderingen. Belangrijk is dat u iedereen in de gelegenheid stelt om te komen. Dan heeft u als bewonerscommissie gedaan wat u kunt en wie niet komt opdagen, heeft daar zelf voor gekozen.
[/ppmtoggle]

[ppmtoggle  title=’ Een nieuwsbrief ‘]
Veel bewonerscommissies brengen een nieuwsbrief of andere schriftelijke informatie rond bij alle bewoners. Hierin staat bijvoorbeeld wat de bewonerscommissie de afgelopen tijd heeft gedaan en de komende tijd van plan is. Een nieuwsbrief is een goede manier om de achterban te informeren want het kost niet zo veel tijd en geld om te maken en alle bewoners worden bereikt. Soms wordt in de nieuwsbrief gevraagd of de bewoners willen reageren op een bepaald onderwerp. Het aantal reacties valt dan vaak tegen. Dat betekent echter niet dat de nieuwsbrief niet goed gelezen wordt. Veel mensen vinden het net teveel werk om te reageren, terwijl ze de nieuwsbrief wel goed doorlezen.

Tips om te zorgen dat de nieuwsbrief goed wordt gelezen:

 • Houdt de nieuwsbrief kort; geen lange teksten, alleen de belangrijkste informatie.
 • Zorg voor interessante onderwerpen. Verplaats u in de lezer: wat zou die belangrijk vinden om te weten?
 • Zorg voor een mooie lay-out. In de meeste bewonersgroepen zit wel iemand die het leuk vindt om een mooie vormgeving te maken.

[/ppmtoggle]

[ppmtoggle title=” Internet “]

Internet wordt vaak genoemd als manier om bewoners te bereiken die geen tijd of zin hebben om naar een bewonersvergadering te komen. Vooral voor jongeren en mensen met een druk gezin zou het een uitkomst zijn. Een bewonersgroep kan een eigen website op internet maken en daar van alles opzetten: nieuws en informatie, nieuwsbrieven, verslagen en foto’s van activiteiten en vergaderingen, een forum waar de bewoners kunnen reageren, een ‘poll’ (verkiezing) waar bewoners hun mening kunnen geven, etc, etc. In theorie zijn de mogelijkheden eindeloos.

In de praktijk is het niet zo eenvoudig. Om te beginnen kost het veel tijd om een website op te zetten en vooral, om te onderhouden. Want wil je dat bewoners regelmatig een kijkje komen nemen op de website, dan moet er ook regelmatig iets nieuws te vinden zijn. Verder moeten de bewoners je website wel weten te vinden. Want het internet is groot en het is de kunst om gevonden te worden temidden van de miljoenen andere websites. Toch kan een website een goede manier zijn om bewoners te bereiken. Hieronder een aantal tips:

 • Het opzetten van een website vereist de nodige technische kennis. Bewonersgroepen die deze kennis niet in huis zetten kunnen terecht bij Cyas. Via Cyas kunt u met weinig technische kennis een website opzetten. Het enige dat u nodig heeft is een computer met internetverbinding en een korte cursus.
 • De inhoud is belangrijker dan het technischer deel; zorg dat er voor bewoners interessante informatie is te vinden. Zorg ook dat u regelmatig iets nieuws te melden heeft zodat mensen blijven terugkomen.
 • Besteedt ook aandacht aan de vormgeving; als de website prettig is om te bekijken, blijven mensen langer lezen.
 • Zorg dat de bewoners uw website kunnen vinden. Het komt zelden voor dat men via een zoekmachine toevallig op uw website terecht komt. Zet daarom het adres van uw website duidelijk in een nieuwsbrief die u bij alle bewoners thuis bezorgt.
 • Zorg dat U bereikbaar bent per email en dat het e-mailadres duidelijk op de website staat. Reageer ook bijtijds op email die u van bewoners krijgt. Voor veel mensen is het gemakkelijker een emailtje te schrijven dan om iemand op te bellen of bij langs te gaan.

[/ppmtoggle]

Representativiteit versus bereik
Moet een bewonersgroep representatief zijn voor de bewoners die zij vertegenwoordigd? Representatief betekent dat elke groep evenredig vertegenwoordigd is in de bewonersgroep. Elke groep in het complex zou dan één of meer vertegenwoordiger moeten hebben in de bewonersgroep, afhankelijk van de grootte. Bijvoorbeeld jongeren, ouderen, Turken, tweeverdieners, Marokkanen en jonge gezinnen.

Dit zou misschien ideaal zijn, maar is in de praktijk onmogelijk. Het ASW kijkt daarom liever naar het ‘bereik’ van een bewonersgroep dan naar de representativiteit. Een goed bereik wil zeggen dat de bewonerscommissie alle verschillende groepen in een complex weet te bereiken, weet wat onder hen leeft en tegen welke problemen zij oplopen. Daarvoor is het voldoende om regelmatig contact te hebben met leden van de verschillende groepen in het complex.