Het uitvoeren van bodemonderzoek

De eerste vraag is: “Wat wilt u te weten komen met het bodemonderzoek en waarom?” Redenen om iets over de kwaliteit van de grond op eigen perceel te willen weten zijn bijvoorbeeld de aan of verkoop van een huis, een bouwaanvraag, in verband met zorgen over de gezondheid of de afvoer van grond. Kijk voor meer informatie op www.bodemloket.nl  Als u bodemonderzoek wilt laten uitvoeren is het verstandig meerder offertes aan te vragen bij deskundige milieu-adviesbureaus.

Milieu-adviesbureaus zijn te vinden op de website, bodem.startpagina.nl
Verder kunt u ook informatie vinden via de Helpdesk van Rijkswaterstaat

Benodigde informatie

Als een offerte moet worden aangevraagd is het handig dat de volgende gegevens aangeleverd worden:

 • Locatie en grootte van het perceel en pand (als het kan een kaartje opsturen of faxen).
 • De aanwezigheid en het soort verharding op het perceel, waar is gras, waar liggen stoeptegels en waar is beton?
 • Indien bekend, informatie over de aanwezigheid van puin in de grond, de aanwezigheid van een tank (als informatie beschikbaar is, dit ook opsturen, dat scheelt in de kosten voor het historisch onderzoek).
 • Geef aan hoe het perceel toegankelijk is, moeten de boormedewerkers door het huis, of kunnen ze via een steeg?
 • Is er stroom en water aanwezig is op de locatie (dit in het geval er betonboringen geplaatst moeten worden).
 • Geef aan of er een kruipruimte is onder het pand en waar het kruipluik is, als je wilt weten wat de kwaliteit dan de grond onder het pand is dan kan de boring eventueel ter plaatse van het kruipluik geplaatst worden.
 • Als er een souterrain of kelder is, geef dan aan hoe diep deze ligt ten opzicht van het straatniveau, geef ook aan of de tuin aan de achterzijde even hoog is als het straatniveau (of niet).
 • Als er informatie is opgevraagd bij het Kadaster deze opsturen.
 • Als bekend is hoe diep het grondwater zit, geeft dit dan ook aan. De meeste bureaus weten wel ongeveer wat ze kunnen verwachten, maar hoe specifieker de informatie is die van te voren gegeven wordt, hoe minder extra kosten er achteraf bijkomen.

Aanvragen van offertes voor bodemonderzoek en tips


Hieronder volgt een rijtje adviezen en overwegingen bij het aanvragen van een offerte:

 • De kosten van een offerte zijn afhankelijk van de intensiteit van het boorplan, welke afhankelijk is van de oppervlakte van de locatie, en of de locatie verdacht is voor bodemverontreiniging.
 • Vraag meerdere offertes aan en geef dit ook aan bij de betreffende bureaus. Door sommige bedrijven wordt in eerste instantie een richtprijs gegeven, pas als het door gaat wordt een locatie specifieke offerte gemaakt.
 • Sommige bureaus hanteren standaard prijzen voor bepaalde oppervlakken, anderen maken per geval een locatiespecifieke offerte.
 • Vraag een specificatie van de kosten aan, bijvoorbeeld: voorbereiding, historisch/vooronderzoek, veldwerk, analyses, rapportage en een totaal bedrag dat maakt het makkelijker om verschillende offerten met elkaar te vergelijken.
 • In Nederland zijn een aantal certificeringen (ISO/BRL) met betrekking tot bodemonderzoek, maar ook met betrekking tot bedrijfsvoering aanwezig. Niet elk bedrijf heeft deze, maar afhankelijk van het doel van het onderzoek zijn deze wel wenselijk (NEN bij verkoop, is juridisch handig) of zelfs vereist (zoals de ARVO bij bouwaanvraag).
 • Grotere bedrijven zijn meestal duurder dan kleine adviesbureaus, een bureau in Amsterdam is niet per definitie goedkoper, reiskosten en reistijd van een bureau buiten Amsterdam worden vaak gedrukt doordat de bureaus meerdere onderzoeken in Amsterdam combineren. Maar bij grotere bureaus wegen kosten voor certificering minder zwaar door in de prijs
 • Indien meerdere buurtbewoners een onderzoek willen is het handig om samen een offerte aan te vragen (meestal worden de kosten per perceel dan lager).

Een offerte beoordelen

 • Wat wordt er geboden voor de prijs? Als een historisch onderzoek bij het ene bureau uitgebreider is dan bij het andere bureau overweeg dan wat het meest wenselijk is. Er zijn bureaus die middels een uitgebreid historisch onderzoek kunnen bewerkstelligen dat er geen veldwerk en analyses moeten worden uitgevoerd (is wenselijk als er een bouwvergunning wordt aangevraagd, want dit scheelt tijd en geld, maar in overige gevallen is het misschien te uitgebreid?).
 • Worden er stelposten opgevoerd (die later als meerwerk kosten worden gerekend), of zit alles bij de prijs inbegrepen? Veel bureaus geven een zeer globale offerte met een heleboel zaken (denk aan parkeerkosten, betonnen vloeren die onder de grondwaterstand liggen of de aanwezigheid van puin) die indien aanwezig op de locatie voor extra werkzaamheden zorgen en dus voor extra kosten. Achteraf kan de prijs van het onderzoek dan veel duurder uitpakken. Vandaar dat de informatie bij de offerteaanvraag zo belangrijk is.
 • Let op of er een vaste prijs of een verrekenbare prijs wordt aangeboden. Het kan voorkomen dat er minder werkzaamheden worden uitgevoerd, meestal worden deze kosten in mindering gebracht, maar officieel hoeft het adviesbureau dit niet te doen (immers er is een vaste prijs afgesproken). Het is wel gebruikelijk dat er een vaste prijs gerekend wordt voor kleine onderzoeken, zoals die in een tuin van een particulier. Bij een verrekenbare prijs worden kostprijzen per onderdeel gegeven, manuren voor het plaatsen van (handmatige) boringen, materiaalkosten, bijvoorbeeld het putdekseltje van een peilbuis etc.
 • Als een bewoner er voor kiest om zelf een grondmonster te nemen en deze te laten analyseren is hij vaak goedkoper uit om dit bij een adviesbureau te laten doen, dan als hij zelf een laboratorium belt. De adviesbureaus krijgen vaak flinke kortingen van de laboratoria, daarnaast toetst een bureau de resultaten en wordt mogelijk een beknopt advies gegeven.

De resultaten van het bodemonderzoek interpreteren
Als er een rapport wordt gemaakt door het milieu-adviesbureau wordt automatisch een interpretatie van de analyseresultaten gegeven en een conclusie of advies.

 

andreaskruizen  Bodem informatie in Amsterdam