Hoe kom je in contact met bodemverontreiniging?

Via direct contact met verontreinigde grond
Bij graven, spelen, recreëren en tuinieren in verontreinigde grond kunnen huidirritaties optreden en schadelijke stoffen door de huid in de bloedsomloop terechtkomen. Vooral kinderen lopen bij hoge concentraties gevaar. Ze vormen een grotere risicogroep omdat ze ook vaak bij het buitenspelen grond binnenkrijgen via hun mond (vuile vingers in mond, eten van grond). Bovendien is vanwege hun lager lichaamsgewicht de schade die kan ontstaan naar verhouding groter per kilogram gewicht.

Via de ademhaling
Bepaalde stoffen kunnen met zuurstof uit de lucht een reactie aangaan. Er kunnen dan gassen ontstaan. Als deze gassen vanuit de bodem in de kruipruimte van woningen terecht komen, kunnen gezondheidsrisico’s ontstaan bij het inademen. Vaak zijn deze gassen te herkennen door dat ze over het algemeen stankoverlast veroorzaken. Buitenshuis zijn de risico’s minder omdat de damp van schadelijke stoffen snel verdunt.Een voorbeeld van vluchtige stoffen die in de bodem zijn terechtgekomen zijn o.a. de oplosmiddelen die vroeger door chemische wasserijen werden gebruikt.Naast gassen kunnen er via de ademhaling ook schadelijke stofdeeltjes het menselijke lichaam binnendringen.

Via de voeding
Planten kunnen schadelijke stoffen opnemen via hun wortels, via neerslag of via de lucht. Door het eten van deze planten kunnen die stoffen ook in het menselijk lichaam terechtkomen en gezondheidsklachten veroorzaken (je moet dan wel kilo’s van deze planten hebben gegeten). Daarom wordt uit voorzorg mensen die in stedelijk gebied wonen geadviseerd geen moestuin aan te leggen in de tuin maar in bakken met aarde die geschikt is voor het gebruik van moestruin.

Via grond- en drinkwater
Sommige schadelijke stoffen vormen een risico wanneer ze zich met het grondwater over een groot gebied kunnen verspreiden. Deze stoffen worden  ook wel mobiele stoffen genoemd,. Andere stoffen kunnen door bepaalde kunststofsoorten  heen dringen bijvoorbeeld door een kunsstof drinkwaterleiding waardoor zo het drinkwater vervuild.