Bodemverontreiniging en het kopen of verkopen van een huis

Als u van plan bent een huis te kopen is het verstandig uit te zoeken wat de kwaliteit van de bodem is e of deze geschikt is voor het door u beoogde gebruik. Volgens de wet is de koper zelfs verplicht uit te zoeken of er verontreiniging aanwezig is (de onderzoeksplicht) en de verkoper is verplicht de koper te informeren over aanwezige verontreiniging (de informatieplicht). In het koopcontract is een clausule opgenomen over de mogelijke aanwezigheid van ondergrondse tanks en bodemverontreiniging. U kunt als koper na aanschaf van het pand verantwoordelijk gesteld worden voor verontreiniging op zijn perceel.

Uw woning verkopen
Als u uw huis wilt verkopen via een makelaar, dan regelt deze makelaar voor u de informatie over de bodemkwaliteit. Informatie die  vermeld wordt is  of er op uw perceel in het verleden bodemonderzoek is gedaan en of er verontreiniging aanwezig is. In Amsterdam is het zo dat de waarde van huizen en grond bijna niet daalt als gevolg van bodemverontreiniging. Dit komt omdat de binnenstad van Amsterdam bijna overal vervuild is en het een gewilde woonplek is.