Risico’s

Als de bodem verontreinigd is, kan dat risico’s opleveren voor onze gezondheid en die van planten of dieren . Of een bodemverontreiniging risico met zich meebrengt, hangt af van een aantal factoren:

  • Hoe groot is de verontreinigde locatie?
  • Op welke diepte zit de verontreiniging?
  • Hoe wordt de locatie gebruikt?
  • Uit welke stoffen bestaat de verontreiniging?
  • Welke eigenschappen hebben deze stoffen?
  • Hoe kan de mens aan de verontreiniging worden blootgesteld?

Het antwoord op bovenstaande vragen, wordt tijdens bodemonderzoek bepaald. Hiervoor worden op verschillende plaatsen op een locatie monsters van de grond en het grondwater genomen en geanalyseerd in een laboratorium. In de Wet bodembescherming is opgenomen wanneer een verontreiniging zoveel risico geeft dat een (spoedeisende) sanering nodig is. Als de verontreiniging diep in de bodem zit hebben we er vaak niet direct last van.

Meestal is het risico voor de mens het grootst op het moment dat een bodemsanering wordt uitgevoerd. Dan wordt de verontreiniging naar boven gehaald en kunnen we ermee in aanraking komen. De kans om met de verontreinigde bodem in aanraking te komen hangt ook af van hoe de locatie wordt gebruikt. Op een verontreinigde locatie bij woningen met een tuin of mensen met een volkstuintje is de kans groter dat er tijdens het tuinieren contact met de verontreinigde bodem zal zijn.