Wat kan ik doen als ik bodemverontreiniging vermoed?

Lang niet alle bodemverontreiniging is al bekend. Ook burgers kunnen, naast het voorkomen van bodemverontreiniging, verontreinigingen herkennen of vermoedens van een verontreiniging melden bij de gemeente Amsterdam  Of GGD-Amsterdam.

Bodemverontreiniging of verontreinigingsbronnen signaleren
Een verontreiniging kunt u bijvoorbeeld herkennen aan een olielaag op het water of op de bodem, een rare geur van de grond of huidirritaties bij u of uw kinderen na contact met de grond. Meldt deze verontreinigingen bij uw stadsdeel.?

Verborgen olietanks signaleren
Als u vermoedt of weet dat in uw tuin of buurt nog een oude olietank ligt, dan kunt u dat melden bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. U kunt ook zelf uitzoeken of er oude olietanks aanwezig zijn. Soms zijn ze nog boven de grond te zien. Een olietank is aan de hand van de volgende punten te herkennen:

  • Het vulpunt van de olietank. Tanks werden gevuld via een putje. Het putje bevindt zich vaak in de straat naast het huis of in de tuin. Het deksel is van metaal, vaak met de naam van een oliemaatschappij er op.
  • Tanks hadden een ontluchtingspijp die meestal langs een muur liep. De ontluchtingspijp heeft altijd een opening naar beneden tegen inregenen. Als de pijp verwijderd is, zijn er soms nog gaatjes in de muur te zien.
  • Leidingen van de olietank naar het huis zijn dikker dan de leidingen die tegenwoordig in gebruik zijn. In de kruipruimte of onder de vloer zijn deze dikke leidingen vaak nog aanwezig.

Letten op nieuwe verontreinigingsbronnen
U kunt ook alert zijn op (gevaarlijk) afval zoals accu’s, verf of metalen dat langdurig buiten opgeslagen wordt en een verontreiniging kan veroorzaken. Als u dit in uw buurt waarneemt, schakel dan de milieupolitie in.