Wat moet ik doen als mijn tuin vervuild is?

Als u wilt weten of uw tuin schoon is, kunt u informatie inwinnen via het Bodemloket of door een bodemonderzoek uit te laten voeren.De stoffen die in het bodemonderzoek zijn onderzocht en gemeten worden aan de huidige wettelijke normen getoetst. Op basis van deze normen wordt de kwaliteit van de grond en grondwater bepaald. Mocht hieruit blijken dat de bodem in uw tuin sterk vervuild is dan kunt u overwegen een sanering te laten uitvoeren.

Een sanering kan bijvoorbeeld betekenen dat vervuilde grond wordt afgegraven en eenlaag schone grond  wordt aangebracht, de zogenaamde leeflaag. Als voorzorgsmaatregel kunt u ook zelf een dikke laag schone grond aanbrengen in de tuin. Bijvoorbeeld schoon zand en tuinaarde wat u kunt halen bij een tuincentrum. Ook kunt u kiezen voor het aanleggen van een gesloten grasmat of betegelen van de tuin. Contact met de verontreinigde grond is dan niet meer mogelijk.

Meer informatie over gezondheidsrisico’s kun u contact opnemen met de GGD van Amsterdam (afdeling medische milieukunde)