Wat moet ik doen met asbest in huis of tuin?

Asbest kan een gevaarlijke stof zijn afhankelijk van de vorm waarin het voorkomt. De vezeltjes kunnen ziekte veroorzaken. Daarom is asbest inmiddels verboden en niet meer te koop. In het verleden is asbest veel toegepast, vooral omdat het een erg brandwerend en slijtvast materiaal is. Het is dus mogelijk dat u het nog tegenkomt in oude huizen en schuren. Ook in de tuin kan het voorkomen dat er asbest in de grond zit. Door sloop van oude schuurtjes in het verleden kan er asbest in de bodem terecht zijn gekomen. Ook werd vroeger asbest afval en puin in kuilen begraven.

Wat moet ik doen om erachter te komen of er asbest in huis is?
Soms is asbest in materiaal goed te herkennen, maar alleen in een laboratorium kan echt worden uitgezocht of een materiaal asbest bevat. U kunt hiervoor direct met een laboratorium bellen of een asbestinventarisatiebedrijf inschakelen. Soms kan ook de leverancier van het materiaal u vertellen of het materiaal asbest bevat. Als huurder kunt u contact opnemen met uw verhuurder.

Moet asbest worden verwijderd?
Niet altijd. Het hangt af van of het om hechtgebonden asbest gaat of losgebonden asbest. Hechtgebonden asbest (asbestcement) levert geen risico’s op zolang het materiaal in goede staat verkeerd en niet wordt bewerkt. Deze asbesthoudende materialen mogen daarom niet zomaar gesloopt worden en kunnen beter blijven zitten. Bij losgebonden asbest kunnen vezels vrijkomen zonder dat het materiaal wordt bewerkt. De gemeente kan in dit geval de eigenaar dwingen om het asbest te verwijderen. Dit is ook voor huurders van deze woningen van belang. Het verwijderen van asbest moet volgens strenge regels gebeuren. Soms mag u zelf het asbesthoudend materiaal verwijderen, maar dan moet u wel toestemming vragen van de gemeente en voldoen aan de voorschriften. Het kan gaan om een golfplaten dak van een schuurtje. Het is verstandig om het asbest te laten verwijderen door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf. Voor een aantal materialen is dit zelfs verplicht. De eigenaar van het asbest betaalt in principe de verwijderingskosten.