Grotere aanpassingen aan de woning

De wat grotere aanpassingen aan de woning, die door de verhuurder worden gedaan, leveren de meeste energiebesparing op en de grootste verhoging van comfort. Denk hierbij aan:

Vervangen enkel glas door HR++ glas

Het vervangen van enkel glas door HR++ glas levert naast energiebesparing ook meer comfort (minder tocht en kou) en betere geluidsisolatie op. De kosten van het dubbel glas mogen worden doorberekend in de huur, de kosten van vervangen slechte kozijnen niet. De gemiddelde besparing bij het vervangen bij enkel glas door HR++ glas is 280 euro voor een gemiddelde eengezinswoning en 180 euro voor een gemiddeld appartement.

Kijk voor meer informatie op Milieucentraal:
http://www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen/isoleren-en-besparen/dubbel-glas-en-hr-glas

Vervangen gewone verwarmingsketel door HR-ketel

Er zit verschil in rendement (energiezuinigheid) tussen oudere (CR, VR) ketels en HR ketels. De nieuwste HR ketels besparen energie ten opzichte van oudere ketels. De oudere ketels hebben een rendement van minder dan 80%, 20% van de warmte wordt verstookt. De nieuwste HR ketels hebben een rendement van meer dan 90% en dat scheelt in de energiekosten. Een betere verwarmingsketel kan wel invloed hebben op de huurprijs. Kijk voor meer informatie over energiezuinig verwarmen op Milieucentraal.

http://www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/nieuwe-cv-of-combiketel-kopen

Aanbrengen van gevel- of spouwisolatie

Bij eengezinswoningen gebouwd na 1920 is vaak een spouw (ruimte tussen een buiten- en een binnenmuur) ingebouwd. Bij stapelbouw gebeurde dat in de jaren ’70. De spouw kan opgevuld worden met isolatiemateriaal en dat levert een goede isolatie van de gevel op. Als er geen spouw is, kan de gevel aan de binnenkant worden geïsoleerd door isolatiemateriaal tegen de binnenmuur te bevestigen en dit af te werken. Gevelisolatie is duurder dan spouwmuurisolatie, beiden leveren een flinke besparing op de stookkosten op, 570 euro voor een gemiddelde eengezinswoning en 190 euro voor een gemiddeld appartement (bij gemiddeld verbruik)

Kijk voor meer informatie op:
http://www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen/isoleren-en-besparen/gevelisolatie

Het isoleren van de vloer of de kruipruimte.

De onderkant van de begane grond vloer kan vanuit de kruipruimte worden geïsoleerd door aan de onderzijde bijvoorbeeld folie of ander isolatiemateriaal te bevestigen. Als dit niet mogelijk is, kan ook de vloer van de kruipruimte worden geïsoleerd, dit kan met verschillende materialen. Isoleren van vloer of kruipruimte levert comfortverbetering op (minder optrekkende kou vanaf de vloer) en bespaart in de stookkosten. 210 euro bij gemiddeld verbruik een gemiddelde eengezinswoning en 250 euro bij gemiddeld  verbruik in een gemiddeld appartement (op de begane grond).

http://www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen/isoleren-en-besparen/vloer-en-bodemisolatie

Het isoleren van het dak of de zolder

Het dak kan aan de binnenzijde worden geïsoleerd, als de bovenste verdieping alleen als bergruimte wordt gebruikt, zou ook de vloer van de bovenste verdieping kunnen worden geïsoleerd. In beide gevallen gebeurt dit door het aanbrengen van isolatiemateriaal (steenwol, glaswol, of andere isolatiematerialen) en het afwerken met bijvoorbeeld gipsplaten. Isoleren bovenin de woning levert bij gemiddeld verbruik een besparing op in de stookkosten van 650 euro bij een gemiddelde eengezinswoning en 600 euro bij een gemiddeld appartement (op de bovenste verdieping).

Kijk voor meer informatie op:
http://www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen/isoleren-en-besparen/dakisolatie

Aan deze aanpassingen zijn meestal wel kosten verbonden (zie huurprijs na woningverbetering) en kunnen alleen plaats vinden in overleg met verhuurder.

 

Initiatief van huurder
Als u als huurder het initiatief neemt om de woning te isoleren is het verstandig om dat samen met zoveel mogelijk buren te doen die in een vergelijkbare situatie zitten. U kunt bijvoorbeeld een bewonerscommissie oprichten. Op grond van de overlegwet heeft u dan recht op informatie en overleg over het onderhoud van uw woning. Een goede eerste stap om te komen tot betere isolatie (individueel of met uw buren) is om met uw verhuurder te overleggen en met een ‘redelijk voorstel voor energiebesparende maatregelen’ te komen. Energiebesparende maatregelen leveren meer comfort op, en zijn daarom zogenaamde ‘geriefsverbeteringen’ waarvoor huurverhoging gevraagd mag worden.

In een redelijk voorstel beschrijft u welke maatregelen u wilt nemen en welke redelijke huurverhoging u daarvoor zal betalen. De huurverhoging is gekoppeld aan het investeringsbedrag voor de verhuurder. Voor het samenstellen van een redelijk voorstel kunt u ondersteuning krijgen van het Wijksteuntpunt Wonen (in Amsterdam) of de Woonbond (in de rest van Nederland).

Als de verhuurder, ook na een aantal overleggen, niet mee wil werken heeft u juridisch gezien een aantal mogelijkheden. Als uw woning gebreken vertoont, kan het verstandig zijn om te beginnen met een procedure bij de Huurcommissie, zie ‘onderhoudsprocedure’.

Sinds een aantal jaren kunnen huurders sommige energiebesparende maatregelen ook afdwingen. Dat gaat specifiek om het plaatsen van dubbel glas, om het isoleren van muren en begane grond vloeren, en om het vervangen van verouderde onzuinige CV-ketels. Als de verhuurder weigert om daar aan mee te werken, kan de huurder deze zaken afdwingen. Soms is daar een juridische procedure voor nodig. Maar soms is het schriftelijk aankondigen van juridische stappen al genoeg om de verhuurder alsnog mee te krijgen. Zoek hiervoor professionele ondersteuning.

Een andere mogelijkheid, als de verhuurder niet wil meewerken en/of als u als huurder geen extra huurverhoging wilt, is dat u als huurder zelf  energiebesparende aanpassingen aanbrengt in de woning. Zie ook zelf klussen.

 

Initiatief van verhuurder
Het is natuurlijk ook mogelijk dat de verhuurder uw woning wil opknappen/verbeteren en de woning wil  isoleren, terwijl u daar misschien nog niet voldoende informatie over heeft. Kijk dan onder ‘Verhuurder wil opknappen‘.

 

Overleg met de verhuurder over energiebesparende maatregelen
Voor alle grotere aanpassingen heeft u toestemming nodig van de verhuurder. Zowel huurders als verhuurders hebben belang bij het energiezuinig maken van huurwoningen, dus beiden kunnen het initiatief nemen voor het verbeteren/energiezuiniger maken van de huurwoning. Huurt u bij een particuliere verhuurder? Kijk dan voor meer informatie op de website  www.samenenergiebesparen.nl, over energiebesparing in de particuliere huursector. U vindt daar een stappenplan en rekenmodel. Huurt u bij een corporatie? Bekijk dan op de website van uw corporatie wat voor informatie er is  over energiebesparing en de mogelijkheden om zelf aanpassingen aan uw woning te doen.

 

Huurprijs en energiebesparing
Het aanbrengen van energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld dubbel glas of isolatie verbeteren uw woning en leveren meer comfort op. Het zijn een zogenaamde ‘geriefsverbeteringen’, dat betekent dat het meer comfort oplevert en er ook meer huur voor gevraagd mag worden. Dit kan alleen als huurder en verhuurder dit van te voren onderling hebben afgesproken (zie huurprijs na woningverbetering). Alleen de kosten voor woningverbetering mogen worden doorberekend in de huur. De kosten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud worden niet doorberekend. Als bijvoorbeeld slechte kozijnen met enkel glas worden vervangen door nieuwe kozijnen met HR++ glas, worden alleen de kosten van het HR++ glas doorberekend in de huur en niet de kosten van de nieuwe kozijnen.

De huurprijs zal dus vaak stijgen door energiebesparende maatregelen, maar door lagere stookkosten zullen de maandelijkse woonlasten meestal toch lager uitpakken. Voor verhuurders geldt dat de investering zich meestal binnen enkele jaren terugverdiend door extra huuropbrengsten. Huurder en verhuurder hebben dus beiden belang bij investeren in isolatie en andere energiebesparende maatregelen in de woning.

Voor een overzicht van gemiddelde besparing bij verschillende woningtypes,  kijk op www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen

 

andreaskruizen   Energieadvies in Amsterdam

Amsterdamse huurders kunnen terecht bij het wijksteunpunt wonen in hun buurt.