Achtergrondinformatie

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/zelf-energie-opwekken
Op deze site geeft de Rijksoverheid informatie over de mogelijkheden van het duurzaam gebruik van gas en elektriciteit.

www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/klimaat-energie/zonne-energie
Op deze website vindt u een stappenplan indien u zelf zonne-energie wilt opwekken. De Amsterdamse Zonatlas laat u zien of uw huis geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook vindt u hier een kaart waarop u kunt zien waar in Amsterdam al zonnepanelen liggen. U kunt uw eigen zonnepanelen zelf toevoegen op de kaart.

www.wijkrijgenkippen.nl
In Amsterdam-Zuid zijn veel burgers, ondernemers en instellingen actief met zelf duurzaam en lokaal energie opwekken. Wij krijgen Kippen is een innovatieproject dat van 2010 t/m 2012 ‘draaide’. Op de website is veel informatie te vinden.

www.zonopnederland.nl
Wilt u eigen zonnestroom, maar heeft u geen dak? Met Zon op Nederland is het toch mogelijk om duurzame energie op te wekken. Zon op Nederland is er voor iedereen die zelf duurzame energie wil opwekken. Zon op Nederland is namelijk een coöperatie en iedereen die deelneemt in de activiteiten is daarmee onderdeel van Zon op Nederland.

www.zonnestroomverdeler.nl
Herman de Zonnestroomverdeler verdeelt de zonnestroom van een grote installatie over de elektriciteitsmeters van de deelnemende bewoners. Zo krijgt u samen de hoogste vergoeding voor zonnestroom van eigen dak. (Alleen van toepassing als u zonder de verhuurder met meerdere bewoners zonne-panelen wilt aanschaffen)