Zelf energie produceren

Steeds meer Nederlanders wekken zelf duurzame energie op. Zonnepanelen zijn de meest zichtbare manier, op steeds meer daken zijn ze te zien, maar duurzame energie opwekken kan natuurlijk ook op andere manieren, bijvoorbeeld via windmolens. Voor u als huurder levert het een lagere energierekening op, en u draagt bij aan een duurzamere wereld.

Het zelf opwekken van elektriciteit zorgt ervoor dat uw elektriciteitsrekening omlaag gaat. Als u zelf investeert, verdient u de investering in een relatief korte tijd terug. Het komt voor dat wanneer u elektriciteit zelf opwekt, u soms meer produceert dan dat u kunt gebruiken. Elektriciteit die overblijft, levert u terug aan het elektriciteitsnet. Een slimme meter zorgt voor verrekening of de meter loopt dan terug. Op deze manier kunt u jaarlijks kilowattuur van uw eigen verbruik verrekenen met de jaarnota.

Voor het opwekken van duurzame energie hoeft u niet perse te kunnen beschikken over een dak. U hoeft zelfs niet een groot bedrag ineens te kunnen investeren om toch bij te dragen aan het opwekken van duurzame energie en een beter milieu.

Investeren in duurzame energie
Windenergie: u kunt bijvoorbeeld deelnemen in www.windvogel.nl, een coöperatie voor het opwekken van windenergie.
Of u kunt deelnemen in www.zonopnederland.nl, een coöperatie voor het opwekken van zonne-energie, er zijn ook projecten voor als u geen eigen dak heeft.

Zonnepanelen voor huurders
Welke mogelijkheden u heeft als huurder voor het plaatsen van zonnepanelen, is afhankelijk van uw situatie. Woont u in een eengezinswoning of onder een dak (bijvoorbeeld op 3-hoog), dan kunt u na toestemming van uw verhuurder zelf zonnepanelen aanschaffen en laten plaatsen.

Kijk hier of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen (in Amsterdam).

Neem contact op met uw verhuurder om afspraken te maken, als u er met uw verhuurder niet uitkomt kunt u contact opnemen met het Wijksteunpunt Wonen www.wswonen.nl voor meer informatie (voor Amsterdammers, voor buiten Amsterdam www.woonbond.nl )

Zonnepanelen voor huurders in complexen
Woont u op een etage of in een complex (en niet op 3-hoog), dan is samenwerking met de buren verstandig.

  1. Zelf een coöperatie opstarten, u kunt bijvoorbeeld met uw buren een coöperatie oprichten om gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen en te beheren. U kunt daarvoor gebruik maken van het ‘handboek voor het oprichten van een bewoners energie coöperatie.
  2. Met ondersteuning een coöperatie opstarten, u kunt bijvoorbeeld met behulp van www.zonopnederland.nl een cooperatie opstarten. U investeert zelf en draagt wat af aan de ondersteuning, uw terugverdientijd neemt toe maar het neemt wel veel werk uit handen.
  3. Zonnepanelen huren ipv aanschaffen. Dat kan bijvoorbeeld via Huur de Zon, huurders bij Stadgenoot kunnen ook via Stadgenoot zonnepanelen aanschaffen.

Aandachtspunten bij plaatsen zonnepanelen voor huurders
Waar moet u op letten bij het plaatsen van zonnepanelen op een huurwoning:

  • Het energielabel van de woning stijgt met 1 of 2 labelstappen als zonnepanelen worden geplaatst. Dat betekent dat de maximaal redelijke huur stijgt.
  • Wat gebeurt er met de zonnepanelen als u de huur opzegt?
  • Wordt er iets verrekend via de servicekosten?
  • Wanneer is er onderhoud aan de woningen gepland/wordt het dak vervangen?

Voorbeelden van geslaagde zonneprojecten voor huurders

Achtergrond informatie
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/zelf-energie-opwekken
Op deze site geeft de Rijksoverheid informatie over de mogelijkheden van het duurzaam gebruik van gas en elektriciteit.

http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/klimaat-energie/zonne-energie
Op deze website vindt u een stappenplan indien u zelf zonne-energie wilt opwekken. De Amsterdamse Zonatlas laat u zien of uw huis geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook vindt u hier een kaart waarop u kunt zien waar in Amsterdam al zonnepanelen liggen. U kunt uw eigen zonnepanelen zelf toevoegen op de kaart.

http://www.wijkrijgenkippen.nl/
In Amsterdam-Zuid zijn veel burgers, ondernemers en instellingen actief met zelf duurzaam en lokaal energie opwekken. Wij krijgen Kippen is een innovatieproject dat van 2010 t/m 2012 ‘draaide’. Op de website is veel informatie te vinden.

http://www.zonopnederland.nl/
Wilt u eigen zonnestroom, maar heeft u geen dak? Met Zon op Nederland is het toch mogelijk om duurzame energie op te wekken. Zon op Nederland is er voor iedereen die zelf duurzame energie wil opwekken. Zon op Nederland is namelijk een coöperatie en iedereen die deelneemt in de activiteiten is daarmee onderdeel van Zon op Nederland.

http://www.zonnestroomverdeler.nl/nl_NL/site/page/1/home
Herman de Zonnestroomverdeler verdeelt de zonnestroom van een grote installatie over de elektriciteitsmeters van de deelnemende bewoners. Zo krijgt u samen de hoogste vergoeding voor zonnestroom van eigen dak. (Alleen van toepassing als u zonder de verhuurder met meerdere bewoners zonne-panelen wilt aanschaffen)