Zonne-energie

Energie uit zonnepanelen is schone energie. Stroom kan op verschillende manieren worden opgewekt. De grote energiecentrales gebruiken kolen of aardgas als opwekker. Als je stroom uit zonnepanelen krijgt en daardoor minder stroom uit energiecentrales gebruikt draag je daarmee bij aan het beperken van de CO2 uitstoot. De technische term voor zonne-energie-installaties is ‘PV-systemen’: PV komt van photo-voltaïsch  oftewel stroom opwekken door licht. Een PV-systeem bestaat uit zonnepanelen, een omvormer en elektriciteitskabels. In de zonnecellen vindt de omzetting van licht naar elektrische spanning plaats

Je kunt een PV systeem beschouwen als een ‘prepaid stroombundel’. Je investeert éen keer  en dan ben je langdurig verzekerd van een jaarlijkse stroomopbrengst.

1. Hoe zit het financieel

Zelf zonne-energie opwekken is voor particulieren financieel steeds aantrekkelijker. In een gemiddelde situatie kun je je investering na 10 jaar terugverdiend hebben, en vervolgens kunnen de panelen nog 15 jaar of zelfs langer min of meer gratis stroom leveren. De prijs van zonnepanelen is sterk gedaald, terwijl de prijs van energie nog steeds doorstijgt. Omdat panelen inmiddels 25 jaar of langer meegaan, en omvormers éenmaal per 15 jaar vervangen dienen te worden, kun je dus nog jarenlang financieel voordeel hebben. Belangrijk hierbij is wel dat je op jaarbasis niet méer stroom opwekt dan je zelf verbruikt. Voor de overtollige kiloWatturen krijg je een relatief laag bedrag die niet voldoende is om de investering in die extra opwek te dekken.

Als je zelf energie opwekt, wordt je minder afhankelijk van de grote energiebedrijven en hun prijsbeleid. In een tijd waarin de woonlasten voor huurders steeds verder stijgen is het fijn als je de een deel van de woonlasten zelf in de hand hebt. De prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren flink gedaald. Je kunt wachten tot het nog goedkoper wordt, maar ook nu al kun je financieel rendabel investeren en dan begin je meteen met schone energie opwekken!

prijsontwikkeling_energie_zonnepanelen

Voor investeringen in zonne-energie kan er tot medio 2016 gebruik gemaakt worden van de Energielening van de gemeente Amsterdam. Hierbij dient tenminste €5000 geleend te worden. Dit bedrag komt overeen met een systeem van zo’n 10-12 panelen, goed voor 2200-2650 kWh. De rente op de lening is 2,05%, dat is lager dan het rendement van de zonnepanelen (gemiddeld 8%).
Voor meer informatie over de Energielening: www.amsterdam.nl/energielening

2. Is mijn dak geschikt?

Om voldoende rendement van de panelen te krijgen is het nodig dat ze goed op de zon georiënteerd zijn en er weinig of geen schaduw op valt. Ideaal is plaatsing met een hellingshoek van 37 graden op het zuiden.

Opbrengst zonnepanelen en zonnecollectoren ten op zichte van zuiden

Op de website www.zonatlas.nl/amsterdam kun je per adres opzoeken of de ligging en de schaduwwerking van het dak voor het plaatsen van PV panelen geschikt is of niet.

Naast de ligging van het dak is het belangrijk of de constructie van het dak sterk genoeg is om de panelen te kunnen dragen. Bij genoeg sterkte kunnen de panelen los gelegd worden met gewichten zoals betontegels als ballast. Bij onvoldoende sterkte kunnen de panelen aan het dak of een aparte draagconstructie bevestigd worden.

Heb je een pannendak, dan kunnen de panelen met speciale beugels op of in het dakvlak geplaatst worden.
Als je geen geschikt dak hebt, bijvoorbeeld omdat er grote bomen staan, of omdat het een monument betreft, of omdat de verhuurder geen toestemming geeft, dan zijn er andere manieren om toch zonne-panelen te kopen en stroom op te wekken . Je kunt dan instappen in zonne-coöperaties. Hierbij koop je panelen (of ‘aandelen’) en deze worden op daken van bijvoorbeeld sporthallen of overheidsgebouwen gelegd. De opgewekte stroom wordt dan via de energienota verrekend. Dit is een nieuwe regeling, bekend onder de noemer ‘postcoderoos’: het is nodig dat je als deelnemer woont in de nabijheid van het pand waar de panelen geplaatst worden:
postcoderoos

 

In Amsterdam en omstreken zijn er diverse initiatieven ontwikkeld voor bewoners die wel zonne-energie willen maar dit niet op hun eigen dak kunnen realiseren:
www.zonopnederland.nl
www.zuiderlicht.nl
www.1miljoenwatt.nl
www.zonnepanelendelen.nl

3. Zonne-energie voor huurders

Als je als huurder zonnepanelen op het dak wilt plaatsen heb je toestemming van de verhuurder nodig, omdat het dak eigendom van de verhuurder is. Afhankelijk van de concrete situatie ter plaatse zal er wel of geen toestemming verleend worden. Mogelijke redenen voor het weigeren van toestemming zijn bijvoorbeeld als er een leiding door woningen van andere bewoners aangelegd moet worden, of als de corporatie op afzienbare termijn het dak wil renoveren. Er zijn corporaties die op hun website criteria publiceren waaraan je moet voldoen als huurder die een PV systeem wil plaatsen. Deze informatie wordt nogal eens vernieuwd, hou daarom de website van de corporatie in de gaten.

Voorbeelden:

4. Zonnepanelen voor eigenaar-bewoners in VvE

Als eigenaar-bewoner in een Vereniging van Eigenaren  zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt een systeem willen plaatsen voor gebruik door je eigen huishouden, je wilt met een aantal buren samen aan de slag om de stroom voor het eigen huishouden op te wekken, of voor de algemene voorzieningen zoals lift en verlichting. In de VvE is toestemming van de Algemene Ledenvergadering nodig omdat het dak eigendom is van de VvE. Er zijn verschillende stappenplannen beschikbaar:

Stappenplan van de gemeente  Amsterdam:
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/klimaat-energie/zonne-energie/zon-slag/huishoudens-in-een-v/

Stappenplan van VvE belang:
www.vvebelang.nl/pages/energieloket/energiekostenbesparen/zonnepanelen.php

Stappenplan van Nederland VVE.nl:
www.nederlandvve.nl/vve-handleidingen/technisch-bouwkundig/zonnepanelen-vve-stappenplan/#.VEUGXfmsXco

5. Waar moet je op letten

Er zijn inmiddels tientallen installatiebedrijven en -bedrijfjes die tegen uiteenlopende prijzen installaties aanbieden. Er is een groot verschil in de aangeboden kwaliteit. Hoe weet je of de aankoop van de zonnepanelen een goede prijs-kwaliteit verhouding heeft?

Bij het opvragen van offertes is het belangrijk dat er naar de specifieke situatie gekeken wordt om een goede installatie te kunnen ontwerpen.
Stel daarom aan de bedrijven tenminste de volgende vragen:

  1. Hoe wordt de geschiktheid van het dak beoordeeld? (draagconstructie, dakbedekking, ligging, zoninstraling, plaatsingsmogelijkheden met oog op welstandseisen, etc.)
  2. Hoe wordt de installatie aangesloten op de meterkast? Moet de installatie worden aangepast (plaatsing extra groep, verzwaring aansluiting, vervanging elektriciteitsmeter)
  3. Waaruit bestaat het systeem? Merk en type panelen, schakeling (serie of parallel), bevestigingsmaterialen, elektrische apparatuur, en eventueel een informatiedisplay of monitoringssysteem;
  4. Wat is de totale kostprijs van het systeem, inclusief transport, installatiewerk en BTW?
  5. Wat levert het systeem jaarlijks aan stroom op, en in hoeverre loopt de opbrengst terug na enige tijd? (op basis van je huidige elektriciteitstarief en een inschatting van de prijsontwikkeling kun je dan de terugverdientijd berekenen,
  6. Wat zijn de leveringsvoorwaarden en garantie bepalingen voor alle onderdelen (panelen, omvormer(s), bekabeling)? Is er een opbrengstgarantie, en wat is de invloed van dakonderhoud op de garantie voorwaarden?
  7. Wat zijn mogelijkheden voor onderhoud, verzekering en monitoring?

De branchevereniging Holland Solar geeft een keurmerk af, het zgn. Zonnekeur. Op hun website kun je zien welke installatiebedrijven voldoen aan de vereisten van het keurmerk.

Alle installateurs die aangesloten zijn bij de branche organisatie vind je op
www.hollandsolar.nl/leden.html
www.hoe-koop-ik.nl/zonnepanelen/koopwijzer

6. Zonne-energie-projecten in Amsterdam

In Amsterdamzijn inmiddels vele projecten gerealiseerd. Op deze kaart is te zien waar:
www.zonopdekaart.amsterdam.nl

Filmpjes over projecten op huurwoningen zijn hier te zien:

(huurster Stadgenoot)

www.zonnefabriek.nl/informatie/nieuws/zonnepanelen-amsterdam-west/
(Collectief project Eigen Haard)

www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/klimaat-energie/zonne-energie/praktijkervaringen/

Korte beschrijving van een aantal gerealiseerde projecten
www.wswonen.nl/2013/10/zuid/zonnepanelen-op-huurwoningen/
www.wswonen.nl/?s=zonnepanelen