Met huisbewaring kunt u iemand anders legaal op uw (huur- of koop)woning laten wonen gedurende maximaal 2 jaar. U kunt huisbewaring aanvragen vanwege werk of studie buiten de regio, langdurige opname voor verpleging, detentie of een zeer lange vakantie. Het is belangrijk om dit goed en legaal te regelen omdat u anders het risico loopt uw woning kwijt te raken.
Huisbewaarderschap is mogelijk voor een periode van maximaal twee jaar, verlenging is alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk. De huisbewaarder behoudt zijn eventuele woonduur bij Woningnet en kan na afloop weer gewoon verder zoeken naar een woning.

Huisbewaring aanvragen kan wanneer u als hoofdhuurder:

  1. voor werk buiten de regio moet zijn,
  2. in verband met studie buiten de regio woonachtig moet zijn,
  3. in verband met langdurige verpleging opgenomen wordt of
  4. vanwege detentie afwezig bent of
  5. vanwege een ‘wereldreis’
  6. bij “proef samenwonen”

De hoofdhuurder kan/moet dit aantonen door een kopie te overleggen van de reispapieren, de arbeids- of studieovereenkomst, waaruit de duur van de overeenkomst blijkt, een verklaring waaruit de medische noodzaak blijkt tot langdurige opname of waaruit detentie blijkt.

Bovendien kan huisbewaring nu ook bij “proef samenwonen”. U kunt dan 1 jaar lang uitproberen of samenwonen een goed idee is. Gaat het samenwonen helaas niet goed dan kunt u weer terug op uw eigen woning.

Als u om hierboven genoemde redenen geen gebruik maakt van de woning, moet u bij de verhuurder een verzoek tot huisbewaring indienen. Als de verhuurder akkoord gaat, meldt de verhuurder de huisbewaring aan de afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam. Mocht na deze periode de oorspronkelijke hoofdbewoner niet teruggekeerd zijn in de woning, dan moet de huisbewaarder toch de woning verlaten. Blijft de huisbewaarder in de woning, dan is er sprake van illegale bewoning en kan er een ontruimingsprocedure tegen de huisbewaarder begonnen worden.

N.B.: Als u uw koopwoning tijdelijk wilt verhuren, doet u dit dan nooit zonder juridisch advies vooraf en zonder toestemming van de hypotheekbank!!