In het algemeen is al het onderhoud voor rekening van de verhuurder. Alleen geringe en dagelijkse reparaties en binnenschilderwerk zijn voor rekening van de huurder. De verhuurder is verplicht al het overige onderhoud te verrichten. Zie ook welk onderhoud is voor de verhuurder.

De huurder is ook verplicht tot het vegen van de schoorsteen (vroeger jaarlijks, met moderne ketels minder vaak nodig), het vervangen van kapotte ruiten en het ontstoppen van goten. Maar de meeste huurders betalen hiervoor in de servicekosten waardoor de verhuurder ook voor dit onderhoud verantwoordelijk is. De jaarlijkse servicebeurt aan de c.v-ketel is tegenwoordig voor rekening van de verhuurder (was vroeger een verplichting voor de huurder).

Een huurder heeft een aantal mogelijkheden om onderhoud af te dwingen:

  1. Eerst moet u de verhuurder van te voren schriftelijk op de hoogte stellen van de onderhoudsklachten met het verzoek deze binnen zes weken te verhelpen. Reageert de verhuurder niet, dan kunt u via de Huurcommissie een onderhoudsprocedure beginnen.. Hiervoor bestaan standaardformulieren. Bij het invullen kunt u hulp krijgen bij een huurspreekuur bij u in de buurt. Komt er een onderhoudsprocedure dan kan uw verhuurder gedwongen worden de huurprijs tijdelijk te verlagen totdat de klachten verholpen zijn. Voor uitgebreide informatie over de onderhoudsprocedure zie verder op onze website of de website van de Huurcommissie.
  2. De huurder kan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) van het stadsdeel inschakelen. Deze kan een rapport opstellen over de toestand van uw woning. Dit rapport kan een grote rol spelen in een eventueel te voeren procedure. Ook kan BWT vervolgens via een zogenaamde aanschrijving de eigenaar verplichten de woning op te knappen.
  3. De huurder kan een gerechtelijke procedure starten. U kunt een rechter inschakelen wanneer u alle middelen heeft geprobeerd om de verhuurder op straffe van een dwangsom te bewegen het achterstallig onderhoud te verhelpen.

Stop niet met het betalen van de huur. Het is raadzaam eerst informatie in te winnen bij het een huurteam van de wijksteunpunten wonen of huurspreekuur bij u in de buurt.