De afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam kan alleen voorrang geven in acute noodsituaties. De gemeente Amsterdam beschouwt als acute noodsituaties:

  1. calamiteiten (bijv. brand of sloop)
  2. bij gedwongen verhuizing door sloop/renovatie (stadsvernieuwingskandidaten)
  3. als u om medische reden snel moet verhuizen
  4. bij voortdurend geweld of bedreiging
  5. in sommige gevallen bij echtscheiding of beëindiging van de samenwoning
  6. bij uitzondering in andere zeer dringende situaties

U krijgt over het algemeen geen voorrang vanwege slechte behuizing, een te kleine woning, allergieën of CARA-klachten bij kinderen, problemen met de woonomgeving, burenruzie, problemen met ouders, problematische inwoonsituaties zonder dat er kinderen bij betrokken zijn, of bij remigratie.
Meer kunt U lezen op de “Wegwijzer Urgentieverklaring” van de afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam. U leest daar ook hoe een afspraak kunt maken. In een gesprek kunt u uw aanvraag dan toelichten. Dan wordt beoordeeld of verdere behandeling van uw aanvraag zin heeft.