Huurprijzen en Woonlasten

De huurprijs van woonruimte is in Nederland gebonden aan regels.
De huur bestaat meestal uit een deel kale huur en een deel servicekosten. Voor zowel de kale huur als voor de servicekosten bestaan regels waar u zich als huurder op kunt beroepen. Als u te veel betaalt dan kunt u in bijna alle gevallen de huur of de servicekosten verlagen met een simpele procedure bij de Huurcommissie. Controleert u ook of u recht heeft op huurtoeslag of kwijtschelding gemeentebelasting.

Bereken de maximale huurprijs
De maximale huurprijs wordt bepaald met behulp van een puntentelling. Belangrijke rol hierin spelen de oppervlakte van de woning, de aanwezige voorzieningen en de geschatte marktwaarde (WOZ). Met onze rekentool voor gereguleerde woningen kunt u de maximale huurprijs voor uw woning berekenen. Als het maximum bij aanvang van de huur boven de € 710,68 ligt (grens op dit moment) dan is sprake van een geliberaliseerd contract.

Nieuwe woning? Toets uw huur binnen 6 maanden
Als u een nieuwe woning huurt, controleert u dan binnen 6 maanden(!) uw huur bij de Huurcommissie. Als blijkt dat de huur te hoog is, dan krijgt u alles wat u te veel heeft betaald met terugwerkende kracht terug. Een normale huurverlagingsprocedure kent geen terugwerkende kracht. En in sommige gevallen is het na 6 maanden zelfs helemaal te laat. Zie ‘huurverlaging’ en ook ‘geliberaliseerde contracten’.

Nieuwe regels per september/oktober 2016
De laatste tijd zijn de regels om de huurprijs te berekenen veranderd. Voor sommige woningen betekent dit een verlaging van de maximale huur. Controleert u met onze rekentool  wat de gevolgen zijn voor uw woning. Mogelijk kunt u huurverlaging voorstellen.

Extra punten na renovatie

Per 1 oktober wordt het mogelijk om bij een grote renovatie (meer dan 10.000 euro) tijdelijk (voor 5 jaar) extra punten aan een woning toe te kennen. Het idee hierachter is dat bij groot onderhoud aan een woning, de WOZ waarde direct na oplevering nog niet de nieuwe waarde van de woning uitdrukt. Helaas houdt de wet er omgekeerd geen rekening mee dat als de WOZ waarde na één of twee jaar wel is opgehoogd, de huurprijs dus nog drie of vier jaar dubbel wordt verhoogd. Afhankelijk van de investeringen gaat het in de praktijk misschien om ± 10-30 euro per maand.

Energieprestatievergoeding

Per 1 september 2016 kunnen huurder en verhuurder een Energieprestatievergoeding (EPV) afspreken voor hele energiezuinige woningen. Het gaat om woningen die zelf alle energie opwekken en waardoor de bewoner in principe geen energierekening krijgt. Verhuurders krijgen hier een vergoeding voor en de huurder gaat per saldo evenveel of minder betalen.

Blokhokken

De zogenaamde “Blokhokken” zijn officieel per 1 oktober 2016 in de wet opgenomen maar effectief gaat de regeling pas in 2018 in.
In de praktijk betekent de regeling dat voor kleine nieuwbouw woninkjes tot 40m2, in tientallen gemeentes in en rondom Amsterdam en Utrecht, de huurprijs vrij gegeven wordt. Mag een kleine woning nu misschien maximaal 500 euro kosten, met de nieuwe regeling wordt dat vrij gegeven en kan een verhuurder er ook 800 of 1200 euro voor krijgen. Deze regeling gaat ook gelden voor bestaande kleine woningen die qua energieprestatie op het niveau van nieuwbouw 2012 worden gebracht.

Wat vindt u hier verder:
U kunt zelf uw controleren of uw huur te hoog is , zie ‘bereken uw huur‘. Onder ‘regels huurverhoging‘ kunt u alles lezen over hoe u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging. Als u teveel huur betaalt of een nieuwe woning huurt, leest u dan verder onder ‘huurverlaging’. Informatie over ‘servicekosten’ en andere bijkomende kosten. Als uw verhuurder de onderhoudsklachten niet verhelpt, dan kunt u tijdelijke huurverlaging aanvragen totdat de klachten zijn opgelost, zie ‘onderhoudsprocedure’. Verder een korte uitleg over ’huurtoeslag’. En tot slot informatie over (kwijtschelding van) ‘gemeentebelastingen’.

andreaskruizen   !WOON en huurspreekuren in Amsterdam

In Amsterdam is in elke buurt een vestiging van !WOON. We helpen u gratis bij het controleren van uw huur, het aanpakken van onderhoudsklachten en het voeren van procedures bij de Huurcommissie. Verder kunt met alle andere vragen over huren en wonen bij ons terecht.

Zie verder onder ‘Spreekuren in Amsterdam’.