Bereken uw huur

De maximale kale huur voor uw woning of kamer kunt u bepalen aan de hand van de puntentelling. Er bestaan twee verschillende puntentellingen. Eén voor woningen en één voor kamers. Als blijkt dat u teveel betaalt dan kunt u in bijna alle gevallen de huur verlagen via een simpele procedure bij de Huurcommissie, zie Huurverlaging.
U kunt controleren of uw huur te hoog is met onze interactieve puntentelling.
Er zijn 2 verschillende puntentellingen:

 • Heeft u een eigen keuken EN een eigen toilet EN een eigen opgang dan woont u in een zelfstandige woonruimte:
  bereken de huur voor uw woning

  LET OP: Per 1 oktober 2015 zijn de regels om de huurprijs van zelfstandige woningen te berekenen veranderd. Voor sommige woningen betekent dit een verlaging van de maximale huur. Controleert u wat de gevolgen zijn voor uw woning. Mogelijk kunt u huurverlaging voorstellen.
 • Deelt u de keuken of het toilet, en/of heeft u geen eigen opgang, dan woont u in een zogenaamde onzelfstandige woonruimte:
  bereken de huur voor uw kamer
  (De berekening voor onzelfstandige woonruimte verandert niet per 1 oktober 2015.)

 

Uitzonderingen: het puntenstelsel is “niet van toepassing” in de volgende gevallen.

A. Kale huur boven € 710,68 (peil 2017) opgelet!!

Dit zijn de zogenaamde geliberaliseerde contracten. Boven deze huurprijsgrens kan met het puntenstelsel nog wel worden bepaald wat een redelijke huur is maar het heeft geen rechtskracht meer.

Huurders van deze woningen moeten absoluut binnen 6 maanden na ingang van het huurcontract naar de Huurcommissie om de huurprijs te controleren (zie: toetsing nieuwe huurprijs). Na 6 maanden is geen huurverlaging meer mogelijk. Het grootste deel van de Huurprijzenwet geldt dan niet meer voor deze woningen en de huurbescherming is beperkt. Laat de termijn dus niet verstrijken!

 • Deze uitzondering geldt alleen voor contracten die na 1 juli 1994 zijn afgesloten en voor nieuwbouwwoningen die na 1 juli 1989 voor het eerst zijn verhuurd. Dus wie in 1993 een contract heeft afgesloten voor ƒ1500,- kan nog steeds naar de Huurcommissie.
 • Let op: Voor huurcontracten die in eerdere jaren zijn afgesloten gelden andere grenzen. Zie voor meer informatie over geliberaliseerde contracten onder ‘Geliberaliseerde contracten‘.
 • Deze uitzondering geldt niet voor huurders met een zogenaamde “all-in huur”. Bij een “all-in huur” zijn de kale huur en de bijkomende kosten niet uitgesplitst. De exacte kale huur is dus niet bekend en daarom kan ook per definitie niet worden bepaald of de kale huur onder of boven de €710,68 (peil 2016) ligt. Zie ook All-in huur.

B. Monumenten

Woont u in een rijksmonument dan hanteert de Huurcommissie een toeslag van 50 punten (vanaf 1-7-2013) of voorheen 30% (tot 1-7-2013) op de maximale huurprijs volgens de punten. Woont u in een pand met beeldbepalende elementen in een beschermd dorps- of stadsgezicht dan kan de Huurcommissie onder bepaalde voorwaarden een toeslag van 15% hanteren. Om het nog eens extra ingewikkeld te maken hebben de kantonrechters in Amsterdam een eigen rekenmethode.

Gedetailleerde informatie over huurprijzen van Rijksmonumenten en woningen gelegen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht, zie dit informatieblad (pdf). Dit informatieblad is opgesteld door het Wijksteunpunt Wonen Centrum in samenspraak met het gemeentelijk Bureau Monumenten en Archeologie (BMA).

Wilt u weten of uw woning een rijksmonument is? U kunt dit opzoeken in het online Landelijk Monumentenregister.

andreaskruizen   Monumenten Amsterdam

Woont u in Amsterdam en wilt u weten of uw woning onder het beschermd stadsgezicht valt, neemt u dan contact op met het huurteam van het Wijksteunpunt Wonen in uw buurt of met Bureau Monumenten & Archeologie: 020-2514 900.

LET OP: Procedures voor monumentenhuren kunnen ingewikkeld zijn. Wij raden u daarom aan om altijd contact op te nemen met het een huurspreekuur of het huurteam van het Wijksteunpunt Wonen bij u in de buurt voordat u een procedure start!

C. Bedrijfsruimte

Voor winkels bestaat helaas geen goede huurbescherming. Tot 2014 kon u voor informatie over de huurprijs voor bedrijfsruimteterecht nog bij de Kamer van Koophandel terecht.  Maar per januari 2014 is de bedrijfshuuradviescommissie van de KvK gestopt.

Tegenwoordig is het aan “de markt” (bijvoorbeeld makelaars) om de partijen bij een geschil hier verder in te adviseren. Het puntenstelsel is wel van toepassing als iemand met toestemming van de eigenaar woont in een bedrijfspand, met andere woorden als de ruimte als woonruimte aan u is verhuurd. Informeert u bij het huurspreekuur of Bureau Rechtshulp.