Gemeentebelastingen

De gemeentebelastingen zijn, de naam zegt het al, per gemeente verschillend.

Ook de mogelijkheden tot het aanvragen van kwijtschelding voor mensen met lagere inkomens zijn per gemeente verschillend. Informeert u bij uw eigen gemeente.

andreaskruizen   Gemeentebelastingen in Amsterdam

 

andreaskruizen   Waterschapsbelasting in Amsterdam
Sinds 1995 betalen, behalve grond- en huiseigenaren, ook huurders in Amsterdam belasting aan het waterschap, de zogenaamde ingezetenenomslag. De ingezetenenomslag werd vroeger door de Dienst Gemeentebelastingen geïnd. Tegenwoordig gebeurt dit door Waternet.

Er gelden voor Amsterdam twee tarieven. Eén tarief voor Amsterdam-West (globaal ten westen van de ring) en één tarief voor de rest van de stad. Voor deze belasting is kwijtschelding mogelijk.
Informatie over de tarieven en de kwijtschelding kunt u krijgen bij Waternet.