Onderhoudsprocedure

De verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud. Doet hij dat niet of te laat dan heeft u minder woongenot. De Huurcommissie kan de verhuurder aan zijn verplichtingen herinneren. De huur kan flink verlaagd worden tot de gebreken verholpen zijn. Duizenden Amsterdammers hebben daar inmiddels gebruik van gemaakt, vaak met behoorlijk succes. De procedure geldt zowel voor bewoners van een zelfstandige woning als voor kamerbewoners en kan het hele jaar door opgestart worden. Het gaat om alle gebreken die het woongenot (ernstig) schaden. Zie de gebrekenlijst op deze pagina: zie de nulpuntenlijsten en het onderhoud voor de verhuurder.

De procedure gaat als volgt:

 1. U meldt de klachten schriftelijk aan de verhuurder.
  U kunt hiervoor deze voorbeeldbrief melding onderhoudsklachten (Worddocument) van de Huurcommissie gebruiken. Als u de klachten nog korter dan 6 maanden geleden schriftelijk heeft gemeld, en u nog een kopie van de melding heeft, dan kunt u deze stap overslaan.
 2. Reageert de verhuurder niet binnen 6 weken dan dient u na 6 weken een verzoek onderhoudsprocedure in bij de Huurcommissie (u kunt het verzoek online indienen of zelf uitprinten en opsturen. Het formulier is ook verkrijgbaar bij spreekuren).
  U stuurt een kopie van de klachtenbrief aan de verhuurder mee.
 3. U ontvangt, net als de verhuurder, een ontvangstbevestiging met een acceptgiro van €25,-. Dit moet u meteen betalen, anders gaat de procedure niet door!
  Na betaling start de procedure (mensen met een laag inkomen kunnen vrijstelling krijgen). De winnaar krijgt het geld terug.
 4. De Huurcommissie stelt een onderzoek in, er komt een zitting en dan volgt de uitspraak. Bij heel ernstige klachten ( lijst A ) wordt de huurprijs verlaagd naar 20% van de betaalde huur. Bij klachten uit ( lijst B ) volgt verlaging naar 30% van de betaalde huurprijs. Bij alle overige gebreken die het woongenot schaden ( lijst C ) kan verlaging volgen tot 40% van de betaalde  huur. Ook gebreken die niet op de lijst staan, maar wel het woongenot (ernstig) schaden, kunnen tot verlaging leiden.
 5. De huurprijs mag pas na herstel van de gebreken terug naar de oude huur, met eventueel één in de tussentijd overgeslagen huurverhoging.

De procedure is door de wetgever ingevoerd om de positie van de huurder te versterken. Maak er gebruik van, het is uw goed recht!

Regeling sinds 2014 aangescherpt
In 2014 is de onderhoudsprocedure aangescherpt. Is uw huur vóór 1 juli 2014 verlaagd wegens onderhoudsklachten en zijn de klachten nog steeds niet opgelost? Dan kan uw huurprijs misschien nog verder worden verlaagd.  Informeert u bij een spreekuur of het zinvol voor u is om opnieuw een onderhoudsprocedure te starten.