Huurcommissie

De Huurcommissie doet uitspraak bij geschillen tussen huurder en verhuurder over woon- en bouwtechnische kwaliteit, servicekosten en huurprijzen van woonruimten.

Telefonische informatie: bel 1400 (lokaal tarief) op werkdagen van 8:00 – 20:00 uur
(belt u vanuit het buitenland, bel dan: +31 77 465 67 67)

Postadres: Postbus 16495, 2500 BL Den Haag

Dossierinzage voor Amsterdam:
Havengebouw, uitsluitend na telefonische afspraak

Website: www.huurcommissie.nl