Kamer Verhuren

Om u een goed beeld te verschaffen over het huurrecht met betrekking tot kamerverhuur hebben wij een selectie gemaakt van de belangrijkste punten van de pagina over kamerverhuur op de site van de Rijksoverheid.

huurprijs bij nieuwe verhuur
Wanneer u een kamer opnieuw gaat verhuren, mag u de huurprijs optrekken tot het bedrag dat volgens het puntentotaal van die kamer de maximale huurprijs is.

onderhoudsplicht
U bent verplicht te zorgen voor het onderhoud van en de reparaties aan de woonruimte die u verhuurt.

onderhuurverbod
Als u zelf huurder bent van een woning en overweegt een kamer te verhuren, ga dan eerst na of in uw huurovereenkomst een verbod op onderhuur is opgenomen. Als u volgens dat contract geen kamers mag onderverhuren, dan kunt u de huiseigenaar om ontheffing van deze bepaling vragen.

rustig woongenot
U hebt de verplichting om de huurder het rustig woongenot te verschaffen. Dit betekent dat u de privacy van de huurder moet respecteren en dat u de kamer niet eigenmachtig en tegen de wil van de huurder mag betreden.