Beëindiging huurovereenkomst

Huuropzegging
Uw huuropzegging moet schriftelijk gebeuren en aangetekend worden verzonden of door de deurwaarder worden bezorgd. U dient de huuropzegging aan alle huurders en medehuurders van de kamer afzonderlijk te sturen. U dient in de opzegging de redenen voor opzegging duidelijk te maken en de huurder(s) te vragen binnen zes weken schriftelijk in te stemmen met de opzegging.

Hospitakamers
Voor hospitakamers gelden gedeeltelijk andere regels. Zo mag de hospita binnen de eerste negen maanden de huur zonder opgave van reden opzeggen. Wel geldt hierbij een opzeggingstermijn van drie maanden. Huurders van hospitakamers hebben de eerste negen maanden dus eigenlijk geen huurbescherming. Na negen maanden geldt voor de huurder vrijwel dezelfde huurbescherming als voor andere kamerhuurders, en moet de hospita gegronde redenen hebben om de huur op te zeggen. Beëindiging van de huurovereenkomst buiten de wil van de huurder om kan alléén door tussenkomst van de rechter. Voor een hospitakamer geldt na de eerste negen maanden van het huurcontract wel een extra reden voor opzegging: als de belangen van de verhuurder om de huurovereenkomst te beëindigen zwaarder wegen dan de belangen van de huurder om die voort te zetten.

Opzeggingstermijn
De opzeggingstermijn is ten minste drie maanden, en voor elk jaar dat de huurovereenkomst heeft geduurd een maand erbij met een maximum van (in totaal) zes maanden.
Als de huurder niet schriftelijk instemt met uw opzegging, dan kan alleen de rechter de huurovereenkomst beëindigen.