Huurovereenkomst

Samen met de huurder kunt u afspraken maken over de huur van de kamer. Zo moet onder andere de huurprijs vastgelegd worden, maar ook de kosten voor gas, water en licht. Die afspraken vormen tezamen de huurovereenkomst. Het is het verstandigst, als deze afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Een schriftelijke huurovereenkomst kan beide partijen veel narigheid besparen.