Servicekosten

Naast de kale huurprijs betaalt de huurder meestal ook servicekosten (of bijkomende kosten). Dit zijn de kosten voor bijkomende leveringen en diensten. Hieronder volgt een overzicht van zaken die als servicekosten kunnen worden aangemerkt:

Gas, elektriciteit, water
Voor het verbruik van water, gas, elektriciteit of andere energie mag u de reële kosten berekenen. Heeft de kamer geen aparte energiemeter, dan zal de verhuurder het verbruik moeten schatten. Ook mag u een redelijke vergoeding vragen voor het gebruik van een geiser/boiler;

Meubilering/stoffering
U kunt een vergoeding vragen voor meubelen en stoffering. Per jaar kan hij circa 20% van de oorspronkelijke verkoopwaarde als kosten berekenen. Voor medegebruik (van bijvoorbeeld meubels of apparatuur in hal of keuken) kan een evenredig deel van het totaalbedrag worden gevraagd;

Overige leveringen en diensten
Afhankelijk van de gemaakte afspraken kunnen onder servicekosten ook vergoedingen vallen voor bijvoorbeeld het wassen van ramen, het stroomverbruik van een lift, portiekverlichting, huismeester, schoonmaken en tuinonderhoud. Voor dit soort diensten mogen de reële kosten worden berekend.

Voorschotbedrag
Meestal spreekt u met de huurder  voor de betaling van de servicekosten een bepaald bedrag af. Dit bedrag is een voorschot op het totale (jaarlijkse) bedrag aan servicekosten. De huurder betaalt dit voorschotbedrag meestal maandelijks. In de meeste gevallen wordt het voorschotbedrag jaarlijks aangepast op basis van het overzicht van de servicekosten.

Servicekostenoverzicht
Als verhuurder dient u na afloop van een kalenderjaar een overzicht te verstrekken  van de werkelijke servicekosten over het afgelopen kalenderjaar. U heeft hiervoor 6 maanden de tijd.
Voorbeeld: uw overzicht over het kalenderjaar 2008 moet vóór 1 juli 2009 aan de huurder te worden verstrekt.

Aan de hand van het servicekostenoverzicht kan dan worden bepaald of de huurder nog moet bijbetalen of nog geld terugkrijgt. En u kunt meteen ook een aanpassing van het maandelijkse bedrag voorstellen. Deze aanpassing kan alleen maar doorgevoerd worden als de huurder het daarmee eens is, tenzij er iets anders is afgesproken.

Nog even alle aandachtspunten op een rijtje:

  • servicekostenoverzicht. U moet uw huurder één servicekostenoverzicht per kalenderjaar verstrekken. Dit dient u te doen voor 1 juli van het daaropvolgende jaar.
  • verhogen voorschot. U kunt het voorschotbedrag pas verhogen als u uw huurder het servicekostenoverzicht heeft gegeven.
  • specificaties. In het servicekostenoverzicht moet elke kostensoort apart staan vermeld. Ook moet de manier waarop het aandeel van de huurder is berekend duidelijk zijn.