Tijdelijke verhuur

Belangrijke informatie over tijdelijke verhuur vind je al onder Woning Zoeken, tijdelijke verhuur.

Campuscontracten
Sommige studentenhuisvesters sluiten campuscontracten af. Dit zijn tijdelijke huurcontracten voor de duur van de studie. Als je afstudeert (of stopt met je studie) kan daarna het contract worden opgezegd. Je zult de woonruimte dan moeten verlaten ongeacht of je al een andere woning of kamer hebt gevonden.

Anti-kraak
Anti-kraak is wel een vorm van tijdelijke woonruimte maar het is geen tijdelijke verhuur. Er bestaan organisaties die woon- of bedrijfsruimte als “Anti-kraak” aanbieden. Je tekent een gebruikscontract (in plaats van een huurcontract) en je betaalt een gebruikersvergoeding (in plaats van huur). Omdat het niet om een huurcontract gaat is de huur(prijs) bescherming niet van toepassing, je hebt als gebruiker vrijwel geen wettelijke bescherming. Vaak staan in deze contracten ook onredelijke bepalingen zoals bijvoorbeeld dat per kan worden opgezegd of dat men ten alle tijden de woning mag betreden.

Maar let op, de vergoeding die je voor het gebruik betaalt mag niet hoog zijn. Wanneer je een gebruiksvergoeding betaalt die qua hoogte vergelijkbaar is met een normale huurprijs dan kan het contract toch als een huurcontract met huurbescherming worden opgevat. Hierover bestaat jurisprudentie.

andreaskruizen   Tijdelijke verhuur in Amsterdam

Sloopwoningen
Bij studentenwoningweb kunnen studenten zich speciaal inschrijven voor tijdelijke verhuur van sloopwoningen. Maar je kunt ook bij de andere Amsterdamse corporaties informeren naar sloopwoningen en de mogelijkheden om je in te schrijven.