Het huurcontract

Bij het tekenen van het contract zijn een aantal dingen belangrijk:

Legale verhuur
Zorg dat u zeker weet dat degene die de woning aanbiedt ook de officiele legale verhuurder is. Bij een woningcorporatie is dit altijd duidelijk. Zij bieden woningen via de officiele weg aan en u tekent het contract op kantoor. Ook bij een grote of gerenomeerde makelaar mag u er vanuit gaan dat de woning legaal wordt aangeboden.

Bij kleine particuliere verhuurders is dit soms minder duidelijk. Bij twijfel kunt u bij het kadaster opvragen wie de eigenaar is van het pand. Een uittrekstel bij het kadaster kost een paar euro. Ook kan de gemeente u vaak vertellen of een woning legaal wordt verhuurd of niet, dit is gratis.

Tijdelijke contracten
Het is in Nederland slechts in een paar uitzonderingsgevallen toegestaan om een woning met een tijdelijk contract te verhuren. Alleen het woordje ‘tijdelijk’ boven een contract is niet voldoende. Als de woning met een tijdelijk contract wordt aangeboden, leest U dan verder bij Woning Zoeken, Tijdelijke verhuur‘.

Misverstand: minimum contractsduur
Vrijwel alle huurcontracten worden voor 1 jaar afgesloten. Na het eerste jaar wordt het contract stilzwijgend verlengd. Een veel gehoord misverstand is dat het om een tijdelijk contract van 1 jaar gaat waarbij de huurder moet hopen dat het contract na 1 jaar wordt verlengd. Dit is niet juist.

Het betekent precies het  tegenovergestelde. Het gaat hier om een ingewikkelde juridische formulering die niets anders betekent dan dat u de woning tenminste 1 jaar moet huren. Met andere woorden u heeft een vast contract en u kunt het eerste jaar niet opzeggen. Dit is bedoeld om te voorkomen dat de verhuurder om de paar maanden weer een nieuwe huurder moet vinden. Overigens kunt u toch wel opzeggen in deze eerste periode als u een dringende reden heeft, zie Beëindiging huurcontract, Zelf opzeggen.

Algemene voorwaarden
In veel huurcontracten wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. Dit mag. Maar de verhuurder moet de algemene voorwaarden dan wel aan u geven bij het tekenen van het contract, of u vertellen waar u de algemene voorwaarden kunt inzien. Als dit niet gebeurt, zijn de algemene voorwaarden niet geldig.

Pensionovereenkomsten
Soms wordt woonruimte aangeboden met een pensioncontract. Dit is alleen rechtsgeldig als er in het contract naast de woonruimte ook werkelijk “pension-diensten” zoals een ontbijtservice of een wasservice worden geboden. Bovendien moet de eigenaar/verhuurder een pensionvergunning van de gemeente hebben. In de meeste gevallen is een pensionovereenkomst alleen maar een poging om de huurbescherming te omzeilen.