Overnamekosten

Het overnemen van zaken en het betalen van overnamekosten is altijd vrijwillig. U kunt bijvoorbeeld meubilair of stoffering overnemen van de vorige huurder maar u heeft altijd de keuze om nee te zeggen. Dan moet de vorige huurder de spullen (alsnog) weghalen. Als u roerende zaken overneemt van de vorige huurder, betaalt u de overnamekosten dus aan de vorige huurder.

U kunt alleen ‘roerende zaken’ overnemen. Dat zijn zaken die niet vastzitten aan de woning. Ónroerende zaken, zoals een badkamer of een CV-installatie, kunt u niet overnemen. Deze worden volgens de wet namelijk automatisch eigendom van de eigenaar/verhuurder, als de huurder die ze heeft aangelegd verhuist.

Als nieuwe huurder betaalt u via de huur voor alle voorzieningen in de woning, dus ook voor eventuele onroerende voorzieningen die de vorige huurder heeft aangelegd. U hoeft dus nooit overnamekosten voor onroerende zaken te betalen aan de (ver)huurder.

Als u overnamekosten heeft betaald voor onroerende zaken, dan is dat eigenlijk weggegooid geld. U doet er in dat geval goed aan om juridisch advies in te winnen, mogelijk kunt u de overnamesom terugvorderen.

Tegenwoordig kan een vertrekkende huurder die onroerende voorzieningen heeft aangelegd, onder bepaalde voorwaarden een vergoeding aan de verhuurder vragen. Zie ook Onderhoud en Stedelijke vernieuwing, Zelf klussen.