Onderhoud en Stedelijke Vernieuwing

Als huurder mag u verwachten dat uw verhuurder de woning goed onderhoud. Omgekeerd, als uw verhuurder achterstallig onderhoud wil uitvoeren dan bent u als huurder verplicht om medewerking te verlenen. Bijna al het onderhoud komt zonder huurverhoging voor rekening van de verhuurder. Daar betaalt u immers iedere maand huur voor.

Voor verbeteringen zoals het plaatsen van een ligbad of C.V. mag de huur wel worden verhoogd. Maar dit kan alleen met wederzijds goedvinden en deze huurverhoging is ook aan regels gebonden. Bij complexmatige verbeteringen moet de verhuurder de toestemming hebben van 70% van de huurders of anders toestemming van de rechter.

Klachten melden
Klachten meldt u zo snel mogelijk schriftelijk aan uw verhuurder. Sinds 2003 is de huurder zelfs verplicht om klachten te melden. Zo is achteraf duidelijk wánneer de klacht is ontstaan en dát u de klacht heeft gemeld. En zo wordt voorkomen dat de verhuurder voor extra hoge kosten komt te staan door het te laat melden van klachten.

Op deze pagina’s kunt u lezen waar u op moet letten bij onderhoudsklachten, renovaties en stedelijke vernieuwing. De volgende onderwerpen komen aan bod: