Afspraken en overleg

De verhuurder moet duidelijk en op tijd aankondigen wanneer en wat hij gaat doen in uw woning. U bent niet verplicht toegang te verschaffen als de aannemer ineens maandagochtend onaangekondigd op de stoep staat. Vraagt u gerust aan uw verhuurder om dit netjes op papier te zetten. Maakt u vooral duidelijke afspraken over wat er precies gaat gebeuren in uw woning en hoe lang het gaat duren.

Aanspreekpunt
Maakt u ook duidelijke afspraken over wie verantwoordelijk is en bij wie u terecht kunt als er problemen ontstaan tijdens de werkzaamheden. Dit om te voorkomen dat bij problemen de verhuurder naar de aannemer verwijst en omgekeerd de aannemer aangeeft alleen maar in opdracht van de verhuurder te werken.