Bodemverontreiniging

Bij het maken van een aanbouw, een kelder of bij funderingsherstel moet ook op bodemverontreiniging worden gelet. Doordat steden een verleden van langdurige bewoning en bedrijvigheid hebben, is de zogenaamde stedelijke ophooglaag vaak erg vervuild.  Dit is veroorzaakt doordat in het verleden werd opgehoogd met vervuild baggerslip, huisvuil en puin.

De Woningwet bepaalt dat niet gebouwd mag worden op verontreinigde grond. Bij de aanvraag voor een bouwvergunning moet in deze gevallen bodemonderzoek worden worden. Als uit het onderzoek blijkt dat de grond verontreinigd is moet de grond na ontgraven afgevoerd worden naar reiniger of stort.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk bodemverontreiniging.