Gevolgen huurprijs

Wat de gevolgen voor de huurprijs zijn hangt af van de soort werkzaamheden.

Achterstallig onderhoud
Achterstallig onderhoud is het opknappen van bestaande zaken, bijvoorbeeld het vervangen van rotte kozijnen. Dit is het normale verplichte onderhoud van zaken die al in de woning zitten of aanwezig horen te zijn. De verhuurder is verplicht om dit onderhoud uit te voeren en dit te betalen uit de huuropbrengst. U hoeft hiervoor nooit een huurverhoging te accepteren maar u bent verplicht om medewerking te verlenen.

Woningverbetering / geriefsverbetering
Woningverbetering is het aanbrengen van nieuwe zaken of het verbeteren van bestaande zaken, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van dubbel glas of C.V. of het vervangen van de douche door een ligbad. Dit zijn zaken waardoor uw woongenot wordt verbeterd. Woningverbetering kan uitsluitend met wederzijds goedvinden. Hier mag wel een huurverhoging voor berekend worden. Deze huurverhoging is ook aan regels gebonden (zie, huurprijzen en woonlasten, huurprijs na opknappen). Bij complexmatige verbeteringen moet de verhuurder de toestemming hebben van 70% van de huurders of anders toestemming aan de rechter vragen.

Sloop / nieuwbouw
De woning wordt gesloopt en meestal worden op dezelfde plaats worden andere woningen gebouwd. Het oude huurcontract eindigt. Soms keert de oude bewoner terug in de nieuwe woning. In dat geval komt een nieuw huurcontract tot stand met een nieuwe huurprijs.
Meestal krijgen de bewoners definitief een andere woning en keren zij niet terug.