Splitsen en samenvoegen

Soms krijgen huurders te maken met een verhuurder die wil splitsen of samenvoegen. Kort gezegd: bij splitsen mag een eigenaar woningen per etage verkopen. Bij samenvoegen mag de eigenaar van twee woningen één woning maken. Maar wat betekent dat voor u als de huurder?
Het is belangrijk om te weten dat u als huurder in beide gevallen huurbescherming heeft. Een gemeentelijke vergunning voor splitsen of samenvoegen betekent uitdrukkelijk niet automatisch dat de verhuurder u kan verplichten om te verhuizen. In vrijwel alle gevallen kunt u gewoon blijven huren.

andreaskruizen   Splitsen en samenvoegen in Amsterdam

In Amsterdam krijgen veel huurders krijgen de laatste tijd te maken met splitsen of samenvoegen. Vaak gaat een splitsing wel samen met verplichte opknapwerkzaamheden. De gemeente eist namelijk dat het pand tenminste voor 10 jaar technisch in orde is (casco/fundering 25 jaar). Voor noodzakelijk onderhoud mag geen huurverhoging worden berekend. Het kan echter wel flink wat overlast met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk om goede, schriftelijke afspraken te maken. Uw verhuurder dient tijdig met u te overleggen over wat er precies gaat gebeuren in uw woning en wanneer.

Verhuizen tegen (w)elke prijs?
Vaak worden huurders ook gevraagd om te verhuizen. Zoals al gezegd kan dit meestal alleen met uw toestemming. Bovendien gaat u vaak meer betalen voor een vergelijkbare woning. Stel dat een vergelijkbare woning €200,- meer kost. Dan bent u, nog los(!) van de kosten voor verhuizen en herinrichten, in 10 jaar al €24.000,- extra kwijt aan huur voor een zelfde soort woning. Bedenkt u dus goed of u wel wilt verhuizen en zo ja, tegen welke prijs.

Krijgt u te maken met splitsen of samenvoegen laat u zich dan goed informeren. Het Wijksteunpunt Wonen in uw buurt kan u en eventueel uw buren adviseren over uw rechten en mogelijkheden. Neemt u contact op voor een afspraak.

Veel gestelde vragen over splitsen

  • Wat is splitsen? Het splitsen betekent het opdelen van een pand in appartementsrechten. Zonder deze rechten kan een pand alleen in zijn geheel worden verkocht. Indien er sprake is van appartementsrechten kan er per etage verkocht worden. De meeste panden in Amsterdam zijn niet gesplitst, omdat daarvoor een speciale vergunning vereist is. Voor een eigenaar kan het lucratief zijn een dergelijke vergunning te verkrijgen. Komt een etage leeg, dan kan deze immers apart verkocht worden. In principe houdt splitsen alleen een kadastrale wijziging in. De rechtspositie van de huurder blijft ongewijzigd. De huurovereenkomst kan dus niet zomaar opgezegd worden. De gemeente Amsterdam heeft voorwaarden gesteld aan het splitsen van panden. Om een vergunning tot splitsing te verkrijgen moet eerst aan de zogenaamde splitsingseisen worden voldaan. (Zie hiervoor ook: ‘kwaliteitseisen bij splitsen’) In grote lijnen betekent dit dat het pand aan de huidige eisen van de tijd moet voldoen, minimaal 15 jaar onderhoudsvrij opgeleverd en met een fundering die nog minimaal 25 jaar stand houdt.
  • Waarmee kan ik te maken krijgen als mijn woning wordt gesplitst? Een direct gevolg van een voornemen tot splitsing voor de huurder is de daarmee gepaard gaande verbouwing. De verhuurder zal werkzaamheden moeten uitvoeren om tot het minimale kwaliteitsniveau te komen. Tegelijkertijd kan de verhuurder van de gelegenheid gebruik willen maken het pand op te waarderen voor verkoop. Ook komt het regelmatig voor dat de verhuurder de zolder wil verbouwen tot woning zodat deze apart verkocht kan worden. Reeds lege etages worden veelal grootschalig gerenoveerd met het oog op verkoop. Daarnaast kan het voorkomen dat er druk op de huurder wordt uitgeoefend om te vertrekken. Voor een verhuurder is het eenvoudiger een leeg pand te verbouwen. En na de renovatie leveren de aparte etages meer geld op als ze niet verhuurd zijn.
  • Waar kan ik informatie krijgen over splitsvergunningen?Het stadsdeel is verantwoordelijk voor afgifte van de vergunning. De afdeling Bouw en Woningtoezicht is belast met de controle van de kwaliteitseisen en de afdeling vergunningen geeft uiteindelijk de vergunningen af. Informeert u bij uw stadsdeel over de procedures omtrent het inzien van vergunningsaanvragen.
  • Kan ik zelf mijn woning kopen? Natuurlijk kunt u proberen of u uw woning zelf kunt kopen als uw pand gesplitst wordt. U kunt dit alleen niet afdwingen. Verkoop aan de zittende huurder kan dan ook deel uitmaken van de onderhandelingen. Hoewel het geen regel is dat een zittende huurder korting krijgt op de woning, is dit wel gangbaar. Het scheelt de verhuurder immers ook geregel rondom uitplaatsing.
  • Waar kan ik advies krijgen als ik mijn eigen woning wil kopen? Vereniging Eigen Huis is bij uitstek de belangenorganisatie voor aspirant-kopers. Voor het inzetten van de onderhandelingen kunt u eveneens het Wijksteunpunt Wonen raadplegen.