Verhuurder wil niet opknappen

Wat kunt u doen als de uw verhuurder niet wil opknappen? Meldt u klachten altijd schriftelijk. U kunt hiervoor deze voorbeeldbrief (pdf) van het ministerie gebruiken. Bewaart u zelf een kopie.

Onderhoudsprocedure
Als de klacht niet binnen 6 weken wordt verholpen dan kunt u een “onderhoudsprocedure” starten bij de Huurcommissie. De Huurcommissie kan de verhuurder niet dwingen reparaties te verrichten. Ze kan wel de huurprijs flink verlagen zolang er sprake is van (ernstige) gebreken. Zie huurprijzen, onderhoudsprocedure.

Bouw- en woningtoezicht
Ook kunt u Bouw- en Woningtoezicht in Uw gemeente of stadsdeel opbellen en vragen om naar de klachten te kijken. Zij kunnen de eigenaar vaak verplichten tot onderhoud.

Andere juridische mogelijkheden
Mocht dit alles niet helpen dan bestaan er nog een aantal andere juridische mogelijkheden zoals een dwangsom, het zelf opknappen op kosten van de verhuurder of een gedeeltelijke ontbinding van het huurcontract. Doet u dit echter niet zonder juridisch advies vooraf.

andreaskruizen   Aanpakken onderhoud in Amsterdam

Als u onderhoudsklachten heeft en uw verhuurder niet wil opknappen. Dan kan het Huurteam van het Wijksteunpunt Wonen u verder helpen. Ook over verdere juridische stappen kan het Huurteam u adviseren en zonodig verwijzen naar een advocaat.