Woning Zoeken

Het zoeken van een betaalbare huurwoning is tegenwoordig in het grootste deel van Nederland niet eenvoudig. Door het woningtekort moeten woningzoekenden vaak lang wachten voordat ze een geschikte woning vinden. U kunt hier lezen welke mogelijkheden er zijn en hoe u het beste zelf kunt zoeken.
U vindt hiernaast in de linkerbalk de verschillende mogelijkheden om een (andere) huurwoning te vinden. Eerst wordt uitgelegd hoe u in het algemeen aan een huurwoning kunt komen. Let goed op in veel gemeenten heeft u ook toestemming van de gemeente nodig om een woning te mogen huren. Dit staat uitgelegd onder ‘huisvestingsvergunning’.

Daarna wordt informatie gegeven over woningruil, tijdelijke verhuur van woonruimte, kraken en het kopen van een woning.

Hieronder vindt u links naar de volgende aanverwante thema’s. Informatie over het zoeken van een kamer vindt u onder een apart thema: ‘Kamer zoeken’. Als u een woning gevonden heeft leest u dan ook de onderwerpen: ‘Nieuwe Woning’ en ‘Beëindiging Huurcontract’.

Huurders kunnen Amsterdamse bemiddelaars aansprakelijk stellen

De Hoge Raad heeft een arrest gewezen in een zaak tussen bemiddelaar Direct Wonen en een huurster uit Amsterdam. Het Gerechtshof had eerder bepaald dat de bemiddelaar aansprakelijk is voor schade wegens het vragen van een te hoge huur volgens de puntentelling.

Dat mag een bemiddelaar niet op grond van de in Amsterdam geldende gemeentelijke verordening. Bovendien is de huurder klant van een bemiddelingsbureau en mag deze er op vertrouwen goed en volledig geïnformeerd te worden over zijn rechten. Direct Wonen werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 15.000 euro.

Direct Wonen ging in cassatie tegen het arrest bij de Hoge Raad en voerde 15 punten (“grieven”) aan. Veertien van de vijftien grieven werden afgewezen door de Hoge Raad. Alleen de grief dat de hoogte van de schade niet zorgvuldig was vastgesteld door het hof werd gehonoreerd. Voor alleen dat punt werd de zaak terugverwezen.

Inmiddels is er onlangs een schikking getroffen tussen huurster en de bemiddelaar. De huurster is tevreden en heeft een aanzienlijk bedrag aan teveel betaalde huur terug ontvangen. Er ligt nu een principiële uitspraak van de Hoge Raad. Het arrest biedt perspectief voor huurders in een vergelijkbare situatie.

Voor meer informatie en hulp bij het indienen van een schadeclaim kunt u contact opnemen met het Wijksteunpunt Wonen in uw buurt.