Bemiddelingsbureaus

Het is ook mogelijk om een woning (of kamer) te zoeken via een woningbemiddelaar. Als gevolg van de woningnood zijn er de laatste jaren veel commerciële bemiddelingsbureaus ontstaan.

Soms zijn dit bonafide bureaus die netjes doen wat zij beloven. Helaas zijn er ook veel schimmige bureaus en tussenpersonen die er alleen op uit zijn om zoveel mogelijk geld te verdienen. Woekerhuren voor slechte woningen of kleine kamers tegen absurde hoge bemiddelingskosten zijn helaas geen uitzondering. Soms ook betreft het illegale onderhuur zonder dat dit duidelijk wordt vermeld Sommige gemeentes hebben regels waar een bemiddelingsbureaus zich aan moet houden. Informeert u hiernaar bij uw eigen gemeente.

Bemiddeling via internet
De laatste jaren worden woningen of kamers ook vaak via internet aangeboden. Als u een woning via internet wilt huren kijkt u dan extra goed uit. Zoek goed uit bij uw gemeente of de woning legaal mag worden verhuurd en of de verhuurder aan de regels voldoet. Als u wordt opgelicht dan is het lastig om uw recht te halen als u niet meer dan een e-mailadres of een 06-nummer hebt.

Bemiddelingskosten
Dit zijn de kosten die gemaakt worden om een huurder te vinden voor de woning. Dit behoort tot de gewone werkzaamheden van de verhuurder, dus hij mag deze kosten niet in rekening brengen. Veel bemiddelingsbureaus brengen deze kosten ook nog eens in rekening bij de huurder. Dat is wettelijk niet toegestaan en die kosten kunt u dan meestal ook achteraf terugvorderen. Zie ook: Nieuwe woning, Extra kosten bij het huurcontract.

andreaskruizen   Bemiddelingsbureaus in Amsterdam

Er zijn in Amsterdam ook veel commerciële woonruimtebemiddelingsbureaus die kamers en/of woningen aanbieden. Om een bemiddelingspraktijk te mogen uitoefenen is een vergunning van de Dienst Wonen verplicht. Uit een onderzoek van de Huurdersvereniging Amsterdam en het ASW is gebleken dat veel van deze bureaus illegaal (zonder vergunning) werken, maar ook de bureaus mét een vergunning houden zich vaak niet aan de regels. Zij bemiddelen meer dan eens woningen die illegaal worden onderverhuurd, vaak tegen woekerprijzen.

 

Huurders kunnen Amsterdamse bemiddelaars aansprakelijk stellen

De Hoge Raad heeft een arrest gewezen in een zaak tussen bemiddelaar Direct Wonen en een huurster uit Amsterdam. Het Gerechtshof had eerder bepaald dat de bemiddelaar aansprakelijk is voor schade wegens het vragen van een te hoge huur volgens de puntentelling.

Dat mag een bemiddelaar niet op grond van de in Amsterdam geldende gemeentelijke verordening. Bovendien is de huurder klant van een bemiddelingsbureau en mag deze er op vertrouwen goed en volledig geïnformeerd te worden over zijn rechten. Direct Wonen werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 15.000 euro.Direct Wonen ging in cassatie tegen het arrest bij de Hoge Raad en voerde 15 punten (“grieven”) aan. Veertien van de vijftien grieven werden afgewezen door de Hoge Raad. Alleen de grief dat de hoogte van de schade niet zorgvuldig was vastgesteld door het hof werd gehonoreerd. Voor alleen dat punt werd de zaak terugverwezen.

Inmiddels is er onlangs een schikking getroffen tussen huurster en de bemiddelaar. De huurster is tevreden en heeft een aanzienlijk bedrag aan teveel betaalde huur terug ontvangen. Er ligt nu een principiële uitspraak van de Hoge Raad. Het arrest biedt perspectief voor huurders in een vergelijkbare situatie.

 

Voor meer informatie en hulp bij het indienen van een schadeclaim kunt u contact opnemen met het Wijksteunpunt Wonen in uw buurt.