Woningruil

Wanneer u woningruil wilt plegen dan heeft u de toestemming nodig van uw verhuurder en van de verhuurder van uw ruilpartner. Doet u dit om problemen te voorkomen altijd schriftelijk.

Vaak heeft u ook toestemming nodig van de gemeente. Of als het om woningruil tussen verschillende gemeentes gaat, de toestemming van beide gemeentes. De gemeente zal bij woningruil vaak toetsen op de regels voor een huisvestingsvergunning. Soms zijn de regels voor een huisvestingsvergunning soepeler bij woningruil. Informeert u hierover in uw eigen gemeente.

Houdt u er rekening mee dat de huurprijs van de woning na woningruil hoger kan liggen dan voor de woningruil. Bij woningruil mag de verhuurder de huurprijs opnieuw vaststellen. Als de nieuwe huur hoger is dan de wettelijk maximale huur, dan kunt u dit binnen 6 maanden door de Huurcommissie laten toetsen. Het is belangrijk om dit goed uit te zoeken voordat u voor de ruil tekent om vervelende verassingen te voorkomen.

Als uw verhuurder toestemming weigert
Mocht u of uw ruilpartner geen toestemming krijgen, dan kunt u proberen om in een simpele procedure vervangende toestemming te krijgen van de rechter. De rechter zal de belangen afwegen een uitspraak doen. Als de rechter toestemming geeft dan heet dit ‘indeplaatsstelling’. Bijkomend voordeel bij een ‘indeplaatsstelling’ is dat huurprijs van de woning gelijk blijft. Als de verhuurder wel toestemming geeft maar tegelijk de huurprijs extreem verhoogt dan kan dit ook worden opgevat als een weigering. Het is voorgekomen dat in een dergelijk geval de rechter ook toestemming geeft met een gelijkblijvende huurprijs.

andreaskruizen  Woningruil in Amsterdam

Bij woningruil zijn de regels voor een huisvestingsvergunning soepeler dan normaal. Er wordt bij woningruil niet getoetst op maximum inkomen. Verder wordt er in Amsterdam sinds 1 januari 2013 überhaupt niet meer getoetst op binding aan de regio en vierkante meters. Meer informatie vind u op de pagina ‘woningruil’ op de site van de gemeente Amsterdam.

Er zijn verschillende woonsites op internet waarop u uw woning gratis te ruil kunt aanbieden, zoals www.woningruil.nl (binnen en buiten Amsterdam).
U kunt ook kijken naar advertenties in dagbladen, advertentiebladen of winkels.